Τίτλος:
Ποίος ήτον ο Γεώργιος Βιζυηνός : εκατόν σαράντα έτη από τον θάνατό του / [τον τόμο σύνθεσε ο Κώστας Ε. Τσιρόπουλος]
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Ευθύνη, 1988 (τυπ. Γραφικές Τέχνες Γ. Αρυγρόπουλος)
Φυσική περιγραφή:
189 σ. ; 26 εκ.
Σειρά:
Τετράδια «Ευθύνης» ; 29
Θέματα:

Περιεχόμενα