Τίτλος:
Γεώργιος Βιζυηνός : πρακτικά διεθνούς συνεδρίου για τη ζωή και το έργο του, Κομοτηνή 28-30 Μαρτίου 1997
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Κομοτηνή : Δήμος Κομοτηνής, Κέντρο Λαϊκών Δρωμένων, 1998
Φυσική περιγραφή:
196 σ. ; 30 εκ.
ISBN:
9608627907
Σημειώσεις:
Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τςη Ευρώπης «Θεσσαλονίκη 1997».
Θέματα:

Περιεχόμενα