Τίτλος:
Ταυτότητα και ετερότητα στη λογοτεχνία, 18ος-20ός αι. : πρακτικά = Identity and alterity in literature, 18th-20th c. : Β'  Διεθνές Συνέδριο , Αθήνα, 8-11 Νοεμβρίου 1998
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Δόμος, 2000-2001
Φυσική περιγραφή:
3 τ. ; 24 εκ.
ISBN:
960353076X (set)
Περιεχόμενα:
τ. 1. Ι. Η συγκριτική φιλολογία στο κατώφλι του 21ου αιώνα. ΙΙ. Ιστορικές, θεωρητικές, αισθητικές διαδικασίες / επιμέλεια Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Σοφία Ντενίση-- τ. 2. Μύθοι, γένη, θέματα / επιμέλεια Ζ. Ι. Σιαφλέκης, Ράνια Πολυκανδριώτη-- τ. 3. Μετάφραση και διαπολιτισμικές σχέσεις / επιμέλεια Άννα Ταμπάκη, Στέση Αθήνη.
Θέματα:

Περιεχόμενα