Τίτλος:
Η κριτική στην νεότερη Ελλάδα
Δημοσίευση:
Αθήνα : Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Ίδρυμα Σχολής Μωραΐτη), 1981 (τυπ. Επαμ. Ταμπακόπουλος)
Φυσική περιγραφή:
265 σ. ; 25 εκ.
Σημειώσεις:
Στον τόμο αυτό δημοσιεύονται τα κείμενα των ομιλιών που δόθηκαν στην Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 4 Απριλίου 1981 -- Το 2010 έγινε επανεκτύπωση στο Διάγραμμα.Com.
Σειρά:
Βιβλιοθήκη Γενικής Παιδείας ; 13
Θέματα:

Περιεχόμενα