Τίτλος:
Σχέσεις της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες : πρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας, 28 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 1991 / Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας
Συγγραφείς:
Δημοσίευση:
Αθήνα : Δόμος, 1995
Φυσική περιγραφή:
604 σ. ; 24 εκ.
Θέματα:

Περιεχόμενα