• Αρχική
  • Βιβλιογραφία (Γενικά βοηθήματα)

Βιβλιογραφία (Γενικά βοηθήματα)

Στυλιανός Αλεξίου, Ελληνική Λογοτεχνία. Από τον Όμηρο στον 20ό αιώνα, Στιγμή, Αθήνα 2010.

Roderick Beaton, Η ερωτική μυθιστορία του ελληνικού Μεσαίωνα, μτφρ. Νίκη Τσιρώνη, Ινστιτούτο του βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1996.

Hans-Georg Beck, Ιστορία της βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας, μτφρ. Νίκη Eideneier, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1988.

David Holton (επιμ.), Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, μτφρ. Ναταλία Δεληγιαννάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997 [2013].

Γιώργος Κεχαγιόγλου (επιμ.), Πεζογραφική Ανθολογία. Αφηγηματικός γραπτός νεοελληνικός λόγος. Βιβλίο πρώτο: Από τα τέλη του Βυζαντίου ώς τη Γαλλική Επανάσταση, ΑΠΘ, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 22009.

Γιώργος Κεχαγιόγλου, Από τον ύστερο Μεσαίωνα ώς τον 18ο αιώνα. Εισαγωγή στα παλιότερα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ΑΠΘ, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 2009.

Μ. Ζ. Κοπιδάκης (επιμ.), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, ΕΛΙΑ, Αθήνα 1999.

Λεξικό νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρόσωπα, έργα, ρεύματα, όροι, Πατάκης, Αθήνα 52013.

Arnold van Gemert κ.ά. (επιμ.), Οδηγός έργων της κρητικής λογοτεχνίας (1370-1690), Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, Ηράκλειο 2002.

Mario Vitti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Οδυσσέας, Αθήνα 2003.