Συγγραφείς και τόποι

Στη χρονογραμμή μπορεί να δει κανείς τη διάρκεια της ζωής των επώνυμων συγγραφέων, για τους περισσότερους από τους οποίους πάντως ισχύει μια κατά προσέγγιση χρονολόγηση. Ο συνοδευτικός χάρτης, ακριβώς κάτω από τη χρονογραμμή, αποτυπώνει την ανθρωπογεωγραφία της δημώδους γραμματείας με βασικό κριτήριο τον τόπο γέννησης –ή, όπου αυτός δεν είναι γνωστός, της μεταγενέστερης δράσης– και (συνήθως) ολοκλήρωσης των εγκύκλιων σπουδών. Για κάθε συγγραφέα δίνονται σύντομες εργο-βιογραφικές πληροφορίες.

Η ανθρωπογεωγραφία της δημώδους γραμματείας