Έργα και μείζονα ιστορικά γεγονότα

Αποτυπώνεται η γραμματολογική ιστορία παράλληλα με την κοινωνικο-πολιτική (12ος-αρχές 18ου αι.). Στη βασική (κεντρική) χρονογραμμή, τα έργα γενικής ή κατά προσέγγιση χρονολόγησης απεικονίζονται με κορδέλα (πιο αχνού χρώματος στις άκρες), ενώ όσα χρονολογούνται επακριβώς με κουκκίδα. Τα μείζονα ιστορικά γεγονότα εμφανίζονται στην παράλληλη (επάνω) χρονογραμμή, πλαισιωμένα από σύντομη περιγραφή και σχετική εικόνα. Για τη χρονολόγηση των έργων που μεταπλάθονται σε διάφορες παραλλαγές με την πάροδο του χρόνου (π.χ. Διγενής Ακρίτης) ή προέρχονται από παλαιότερες, λόγιες επεξεργασίες (π.χ. Βαρλαάμ και Ιωάσαφ), ως αρχικό όριο λαμβάνεται υπόψη η εμφάνιση του (έστω χαμένου σήμερα) δημώδους αρχέτυπου ή μιας πρώτης δημωδέστερης επεξεργασίας αντίστοιχα.

erga