Βιβλιοθήκες και χειρόγραφα

Ο χάρτης αφορά τη γεωγραφική διασπορά των βιβλιοθηκών στις οποίες απόκεινται σήμερα τα χειρόγραφα των ανθολογημένων έργων. Κατά κανόνα, καλύπτεται το σύνολο της χειρόγραφης παράδοσης των κειμένων, ακόμα και όσων σώζονται σε διαφορετικές παραλλαγές (π.χ. Διγενής Ακρίτης), με εξαίρεση τα έργα που το πλήθος των χειρόγραφων κωδίκων τους υπερβαίνει τους μονοψήφιους αριθμούς – οπότε και βασικά κριτήρια επιλογής αποτελούν η σπουδαιότητα των χειρογράφων και η λογική της ομαδοποίησης στις υπάρχουσες βιβλιοθήκες. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρονται τα έργα που χειρόγραφά τους ανήκουν στη συλλογή της εκάστοτε βιβλιοθήκης, δίνονται πρόσθετες πληροφορίες, ενώ παρέχεται και πρόσβαση στους επίσημους ιστότοπους των βιβλιοθηκών.

xeirografa

Υπόμνημα

Εθνικές & κρατικές βιβλιοθήκες
Μοναστικές & εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες
Πανεπιστημιακές/ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες
Μουσεία & μουσειακές βιβλιοθήκες
Λοιπές βιβλιοθήκες (δημόσιες, ιδιωτικές, ερευνητικές κ.ά.)