Η γεωγραφία της δράσης

Ο χάρτης απεικονίζει τη γεωγραφία της δημώδους γραμματείας με βάση τους τόπους στους οποίους διαδραματίζεται η υπόθεση των ανθολογημένων έργων. Αφορά κείμενα αφηγηματικά και δραματικά ή/και κείμενα μεικτού χαρακτήρα, αμιγώς μυθοπλαστικά ή μη, στα οποία η δράση λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένο, γεωγραφικά προσδιορισμένο τόπο. Όταν η υπόθεση μεταφέρεται σε διάφορους τόπους (λ.χ. Φυλλάδα Μεγαλέξαντρου ή ερωτικές μυθιστορίες), έχει επιλεγεί εκείνος που αντιστοιχεί στον βασικό κορμό της υπόθεσης ή, έστω, σε κομβικά της σημεία, τουλάχιστον όσον αφορά την παρούσα ανθολόγηση.

afigiseis