Βαρλαάμ και Ιωάσαφ

Αγιολογικό μυθιστόρημα που αποτελεί μετάφραση/διασκευή σε ελληνική γλώσσα του βίου του Βούδα. Το κείμενο αφηγείται την ιστορία του ινδού και ειδωλολάτρη βασιλιά Αβενήρ και του υιού του Ιωάσαφ, ο οποίος, με τη μεσολάβηση του ασκητή Βαρλαάμ, ασπάστηκε το χριστιανικό δόγμα. Η δημιουργία της πρώτης παραλλαγής σε ελληνική λόγια γλώσσα χρονολογείται στον 7ο-8ο αιώνα, ενώ η εμφάνιση των δημωδών παραλλαγών αρχίζει από τον 16ο αιώνα και εξής.

 

 • Οι προβλέψεις των φιλοσόφων/μάγων, μικρογραφία από τον κώδικα Paris. gr. 1128 (folio 12r) του 14ου αιώνα.
  Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας Gallica      

  Η συνάντηση του Ιωάσαφ με τον γέρο, μικρογραφία από τον κώδικα Paris. gr. 1128 (folio 20r).
  Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας Gallica  

  Η συνάντηση του Ιωάσαφ με τον λεπρό και τον τυφλό, μικρογραφία από τον κώδικα Paris. gr. 1128 (folio 19v).
  Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας Gallica     

  Ο Βαρλαάμ στο παλάτι, μικρογραφία από τον κώδικα Paris. gr. 1128 (folio 25r) του 14ου αιώνα.
  Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας Gallica   

  Ο Βαρλαάμ διδάσκει τον Ιωάσαφ, εικόνα από την έκδοση του J. Jacobs Barlaam and Josaphat. English Lives of Buddha, Λονδίνο 1896.
  Πηγή:  Freebookpalooza  

  Ο Βαρλαάμ και ο Ιωάσαφ, μικρογραφία από γαλλικό χειρόγραφο του 14ου αι., δημοσιευμένη στο βιβλίο G. Woodward & H. Mattingly & D. Lang (μτφρ.), Saint John Damascene, Barlaam and Joasaph, [The Loeb Classical Library], Λονδίνο 1914.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Βαρλαάμ και Ιωασάφ στο παλάτι, ρωσική γκραβούρα του 1680, έργο του Simon Ushakov.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Ο βασιλιάς Αβενήρ προσπαθεί να πείσει τον γιο του να επιστρέψει στην ειδωλολατρία, μικρογραφία από τον κώδικα Paris. gr. 1128 (folio 129r) του 14ου αιώνα.
  Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας Gallica    

  Μιμητής του Hans Schilling, Ο βασιλιάς Αβενήρ με ευγενείς και δασκάλους, 1469, χφ. Ludwig XV9, Μουσείο Getty, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια.
  Πηγή: The Getty Museum  

  Η συνάντηση στο σπήλαιο, μικρογραφία από τον κώδικα Paris. gr. 1128 (folio 196v) του 14ου αιώνα.
  Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας Gallica 

  Απεικόνιση του Βαρλαάμ και του Ιωάσαφ στο Βαπτιστήριο της Πάρμας στην Ιταλία.
  Πηγή: Wikipedia  

  Μιμητής του Hans Schilling, Ο ηλικιωμένος Ιωάσαφ συναντά τον Βαρλαάμ, 1469, χφ. Ludwig XV9, Μουσείο Getty, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια.
  Πηγή: The Getty Museum   

 • Δε βρέθηκαν βίντεο
 • Δε βρέθηκε ακουστικό περιεχόμενο

 

Κατάλογος Πολυμέσων


Αισώπου Μύθοι
Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης
Απόκοπος
Αφήγησις παράξενος του ταπεινού Σαχλίκη
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ
Βασιλεύς ο Ροδολίνος
Βίοι αγίων
Διγενής Ακρίτης
Διήγησις Βελισαρίου
Διήγησις εξαίρετος ερωτική και ξένη Φλωρίου του πανευτυχούς και κόρης Πλάτζια Φλώρης
Διήγησις Ιεροθέου Αββατίου
Διήγησις και οπτασία ωφέλιμος ορθοδόξου τινός Δημητρίου
Διήγησις του Αχιλλέως
Διήγησις του Πωρικολόγου
Διήγησις του Ρεμπελιού των Ποπολάρων
Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται Κρόνικα, τουτέστιν Χρονικόν
Ερωτικόν ενύπνιον
Ερωτόκριτος
Ερωτοπαίγνια
Ερωφίλη
Η Βοσκοπούλα
Η Θυσία του Αβραάμ
Η Καινή Διαθήκη
Η Κοσμογέννησις
Η Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου
Θησαυρός
Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
Θρήνος της Θεοτόκου
Θρήνος της Κρήτης
Θρήνος της Κωνσταντινούπολης
Ιστορία και όνειρο
Ιστορία του Ταγιαπιέρα
Κατζούρμπος
Κλίνη Σολομώντος
Λεηλασία της Παροικιάς της Πάρου
Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν
Μεγάλον θανατικόν από πανόκλα
Ο Βίος του Αισώπου
Ο Έπαινος των γυναικών
Ο Κρητικός Πόλεμος
Ο Οψαρολόγος
Ο Χρονογράφος
Παιδιόφραστος διήγησις των ζώων των τετραπόδων
Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη
Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου
Πανώρια
Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον και προς Θεόν επιστροφή
Περί ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων και άλλων ονομαστών ανθρώπων, οπού εβγήκασιν από το νησί της Κύπρου
Πόλεμος της Τρωάδος
Πτωχοπρόδρομος
Ριμάδα κόρης και νιου
Ρίμες αγάπης (Κυπριακά ερωτικά)
Σπανέας
Σπανός
Στάθης
Στίχοι γραμματικού Μιχαήλ του Γλυκά ούς έγραψε καθ΄ ον κατεσχέθη καιρόν εκ προσαγγελίας χαιρεκάκου τινός
Συναξάριον του τιμημένου γαδάρου
Το κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην ερωτικόν διήγημα
Το Χρονικόν του Μορέως
Φορτουνάτος
Φυσιολόγος
Χρονικό του Γαλαξειδιού
Χρονικό του μοναστηριού του Αγίου Θεοδώρου Κυθήρων
Χρονικό των Σερρών
Χρονικόν