• Αρχικη
 • Πολυμεσα
 • �������������������������� ���������������� ������ �������� ������ ��������������������

Παιδιόφραστος διήγησις των ζώων των τετραπόδων

Το έργο αποτελείται από 1082 ανομοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους στίχους και παρουσιάζει τη σύναξη όλων των φυτοφάγων και σαρκοφάγων ζώων ύστερα από το κάλεσμα-προτροπή του βασιλιά λέοντα. Η συγκέντρωση εντέλει καταλήγει σε σύρραξη. Το κείμενο εντάσσεται στην παράδοση των διηγήσεων για τα ζώα, γράφτηκε στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα και ο χαρακτήρας του είναι ψυχαγωγικός, ευτράπελος αλλά και διδακτικός.

 

 • Σκίτσο του Αίσωπου με ζώα των μύθων του, εφ. Το Βήμα, 19.10.2014.
  Πηγή: Το Βήμα 

  Εικόνα από χειρόγραφο του Άγγελου Βεργίκιου για το Περί ζώων ιδιότητος του Μανουήλ Φιλή, Βοδλεϊανή Βιβλιοθήκη Οξφόρδης.
  Πηγή: Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία 

  Εικόνα του βασιλιά λέοντα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 223. 

  Εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35. Ο βασιλιάς λέοντας και οι σύμβουλοί του, πάρδος και λεόπαρδος.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 169.  

  Ο «Λέων ο βασιλεύς» και οι υπήκοοί του στην αρχή της σύναξης, εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 170.   

  Το άλογο ως εκπρόσωπος των χορτοφάγων ζώων παραδίδει στον βασιλιά-λέοντα το έγγραφο/συμφωνία ειρήνης, εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 175.    

  Ο χοίρος λογομαχεί με το πρόβατο, εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 190.  

  Το άλογο, εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 234. 

  Η καμήλα και το άλογο ερίζουν, εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 215. 

  Ο ελέφαντας, εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 220. 

  Ο ελέφαντας και η μαϊμού φιλονικούν, εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 224. 

  Το βουβάλι επιτίθεται οργισμένο και τραυματίζει τον βασιλιά λέοντα, εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 231.    

  Ο βασιλεύς λέων ακυρώνει τους όρκους φιλίας κηρύσσοντας τον πόλεμο, εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή:  Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 226.     

  Τα ζώα την ώρα που ξεσπά ο πόλεμος, εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 229. 

  Ο πάρδος ανταποδίδει στο βόδι το θανάσιμο χτύπημα που έδωσε στο λιοντάρι, εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 233.   

  Το βουβάλι θανατώνει τον πάρδο, εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 234.    

  Κάποια ζώα παρακολουθούν το ξέσπασμα του πολέμου έτοιμα να ορμήσουν, εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 235.  

  Αριστερά/Δεξιά: Ο αγριεμένος χοίρος επιτίθεται σε διάφορα ζώα, εικόνες από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 238-239. 

  Ζώα παραταγμένα καθώς ο πόλεμος βαίνει προς το τέλος του, εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 237.  

  Άλλα ζώα σε ετοιμότητα λίγο πριν την παύση των εχθροπραξιών,  εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 243.  

  Η εικόνα του ετοιμοθάνατου βασιλιά (λιονταριού) εξεικονίζει τον διδακτικό επίλογο της ιστορίας, εικόνα από το χφ. C. gr. Seraglio 35.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων. Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων & Πουλολόγος, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2016, σ. 230.  

 • «Μύθοι του Αισώπου», μουσικό παραμύθι για τραγουδιστές, ορχήστρα & θέατρο σκιών, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση, 4-8 Δεκεμβρίου 2013. Μιλά ο δημιουργός του έργου, ο συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου.
  Πηγή: Επίσημο κανάλι της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube  
 • «Η συνέλευση των ποντικών», τραγούδι για μια αποτυχημένη συνέλευση των συμπαθών τρωκτικών με σκοπό να αντιμετωπίσουν την απειλή του γάτου, στίχοι-μουσική-ερμηνεία: Χάρης & Πάνος Κατσιμίχας, από το άλμπουμ Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις, Columbia 1987.
  Πηγή: YouTube   
  «Η συνέλευση των ζώων», ηχογραφημένη μουσική παράσταση από το σύνολο «Μάνος Χατζιδάκις» του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, 28/04/2012, ποίηση: Περικλής Κοροβέσης, μουσική: Γεώργιος Κουρουπός, ενορχήστρωση: Κώστας Κριτσωτάκης.
  Πηγή: Επίσημο κανάλι του ΜΣΘ στο YouTube  

 

Κατάλογος Πολυμέσων


Αισώπου Μύθοι
Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης
Απόκοπος
Αφήγησις παράξενος του ταπεινού Σαχλίκη
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ
Βασιλεύς ο Ροδολίνος
Βίοι αγίων
Διγενής Ακρίτης
Διήγησις Βελισαρίου
Διήγησις εξαίρετος ερωτική και ξένη Φλωρίου του πανευτυχούς και κόρης Πλάτζια Φλώρης
Διήγησις Ιεροθέου Αββατίου
Διήγησις και οπτασία ωφέλιμος ορθοδόξου τινός Δημητρίου
Διήγησις του Αχιλλέως
Διήγησις του Πωρικολόγου
Διήγησις του Ρεμπελιού των Ποπολάρων
Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται Κρόνικα, τουτέστιν Χρονικόν
Ερωτικόν ενύπνιον
Ερωτόκριτος
Ερωτοπαίγνια
Ερωφίλη
Η Βοσκοπούλα
Η Θυσία του Αβραάμ
Η Καινή Διαθήκη
Η Κοσμογέννησις
Η Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου
Θησαυρός
Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
Θρήνος της Θεοτόκου
Θρήνος της Κρήτης
Θρήνος της Κωνσταντινούπολης
Ιστορία και όνειρο
Ιστορία του Ταγιαπιέρα
Κατζούρμπος
Κλίνη Σολομώντος
Λεηλασία της Παροικιάς της Πάρου
Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν
Μεγάλον θανατικόν από πανόκλα
Ο Βίος του Αισώπου
Ο Έπαινος των γυναικών
Ο Κρητικός Πόλεμος
Ο Οψαρολόγος
Ο Χρονογράφος
Παιδιόφραστος διήγησις των ζώων των τετραπόδων
Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη
Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου
Πανώρια
Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον και προς Θεόν επιστροφή
Περί ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων και άλλων ονομαστών ανθρώπων, οπού εβγήκασιν από το νησί της Κύπρου
Πόλεμος της Τρωάδος
Πτωχοπρόδρομος
Ριμάδα κόρης και νιου
Ρίμες αγάπης (Κυπριακά ερωτικά)
Σπανέας
Σπανός
Στάθης
Στίχοι γραμματικού Μιχαήλ του Γλυκά ούς έγραψε καθ΄ ον κατεσχέθη καιρόν εκ προσαγγελίας χαιρεκάκου τινός
Συναξάριον του τιμημένου γαδάρου
Το κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην ερωτικόν διήγημα
Το Χρονικόν του Μορέως
Φορτουνάτος
Φυσιολόγος
Χρονικό του Γαλαξειδιού
Χρονικό του μοναστηριού του Αγίου Θεοδώρου Κυθήρων
Χρονικό των Σερρών
Χρονικόν