Η Κοσμογέννησις

Η Κοσμογέννησις του Κρητικού Γεώργιου Χούμνου αποτελεί έμμετρη παράφραση των δύο πρώτων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης (Γένεσις και Έξοδος), όπως αυτά παρουσιάζονται στη βυζαντινή Ιστορία του Παλαιού. Χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, αποτελείται από 2.832 ομοιοκατάληκτους, ζευγαρωτούς, δεκαπεντασύλλαβους στίχους και είναι γραμμένη σε γλώσσα δημώδη, εμπλουτισμένη με στοιχεία της κρητικής διαλέκτου και της εκκλησιαστικής ρητορικής.

 

 • Μικρογραφίες από το χφ. MS 40724 (f.3r) του Βρετανικού Μουσείου, όπου απεικονίζεται η δημιουργία του Αδάμ και της Εύας.
  Πηγή:  The British Library   

  Giovanni di Paolo, Η δημιουργία του κόσμου και η εκδίωξη από τον Παράδεισο, 1445, τέμπερα και χρυσογραφία σε ξύλο, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, Νέα Υόρκη.
  Πηγή: The Metropolitan Museum of Art  

  Μικρογραφία από το χφ. MS 40724 (f.20v) του Βρετανικού Μουσείου, όπου απεικονίζεται η Κιβωτός του Νώε.
  Πηγή: The British Library     

  Η κιβωτός του Νώε, διά χειρός Θεόδωρου Πουλάκη, β΄ μισό 17ου αι., Συλλογή βυζαντινών εικόνων του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας.
  Πηγή: Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας    

  Η θυσία του Αβραάμ, διά χειρός Φράγγου Κονταρή, 1563-1568.
  Πηγή: Πανδέκτης (ΙΝΕ/ΕΙΕ)

  Edwin Long, Η εύρεση του Μωυσή, 1886, λάδι σε καμβά, Μουσείο και Πινακοθήκη του Bristol, Αγγλία.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Μικρογραφία από το χφ. MS 40724 (f.102v) του Βρετανικού Μουσείου, όπου απεικονίζεται ο Μωυσής μπροστά στη φλεγόμενη και μη κατακαιόμενη βάτο.
  Πηγή: The British Library  

  Μικρογραφίες από το χφ. MS 40724 (f.121r) του Βρετανικού Μουσείου, όπου απεικονίζεται η Διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας. 
  Πηγή: The British Library  

 • Δε βρέθηκαν βίντεο
 • Δε βρέθηκε ακουστικό περιεχόμενο

 

Κατάλογος Πολυμέσων


Αισώπου Μύθοι
Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης
Απόκοπος
Αφήγησις παράξενος του ταπεινού Σαχλίκη
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ
Βασιλεύς ο Ροδολίνος
Βίοι αγίων
Διγενής Ακρίτης
Διήγησις Βελισαρίου
Διήγησις εξαίρετος ερωτική και ξένη Φλωρίου του πανευτυχούς και κόρης Πλάτζια Φλώρης
Διήγησις Ιεροθέου Αββατίου
Διήγησις και οπτασία ωφέλιμος ορθοδόξου τινός Δημητρίου
Διήγησις του Αχιλλέως
Διήγησις του Πωρικολόγου
Διήγησις του Ρεμπελιού των Ποπολάρων
Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται Κρόνικα, τουτέστιν Χρονικόν
Ερωτικόν ενύπνιον
Ερωτόκριτος
Ερωτοπαίγνια
Ερωφίλη
Η Βοσκοπούλα
Η Θυσία του Αβραάμ
Η Καινή Διαθήκη
Η Κοσμογέννησις
Η Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου
Θησαυρός
Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
Θρήνος της Θεοτόκου
Θρήνος της Κρήτης
Θρήνος της Κωνσταντινούπολης
Ιστορία και όνειρο
Ιστορία του Ταγιαπιέρα
Κατζούρμπος
Κλίνη Σολομώντος
Λεηλασία της Παροικιάς της Πάρου
Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν
Μεγάλον θανατικόν από πανόκλα
Ο Βίος του Αισώπου
Ο Έπαινος των γυναικών
Ο Κρητικός Πόλεμος
Ο Οψαρολόγος
Ο Χρονογράφος
Παιδιόφραστος διήγησις των ζώων των τετραπόδων
Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη
Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου
Πανώρια
Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον και προς Θεόν επιστροφή
Περί ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων και άλλων ονομαστών ανθρώπων, οπού εβγήκασιν από το νησί της Κύπρου
Πόλεμος της Τρωάδος
Πτωχοπρόδρομος
Ριμάδα κόρης και νιου
Ρίμες αγάπης (Κυπριακά ερωτικά)
Σπανέας
Σπανός
Στάθης
Στίχοι γραμματικού Μιχαήλ του Γλυκά ούς έγραψε καθ΄ ον κατεσχέθη καιρόν εκ προσαγγελίας χαιρεκάκου τινός
Συναξάριον του τιμημένου γαδάρου
Το κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην ερωτικόν διήγημα
Το Χρονικόν του Μορέως
Φορτουνάτος
Φυσιολόγος
Χρονικό του Γαλαξειδιού
Χρονικό του μοναστηριού του Αγίου Θεοδώρου Κυθήρων
Χρονικό των Σερρών
Χρονικόν