Διήγησις Βελισαρίου

Η Ιστορία του Βελισαρίου είναι μία έμμετρη ηθικοδιδακτική μυθιστορία του 14ου αιώνα. Η υπόθεση του έργου αφορά τον θρυλικό στρατηγό του Ιουστινιανού, Βελισάριο, ο οποίος πέφτει θύμα του φθόνου της αριστοκρατίας εξαιτίας των λαμπρών κατορθωμάτων του και της αγάπης που του δείχνει ο λαός.

 

 • Χάρτης των κτήσεων του Βυζαντίου, έως τον θάνατο του Ιουστινιανού (565 π.Χ.)
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Jacques-Louis David, Ο Βελισάριος ζητά ελεημοσύνη, 1781, λάδι σε καμβά, Παλάτι Καλών Τεχνών της Lille, Γαλλία.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  François-André Vincent, Βελισάριος 1776, Μουσείο Fabre, Montpelier, Γαλλία. Ένας στρατιώτης αναγνωρίζει στο πρόσωπο του τυφλού ζητιάνου τον πάλαι ποτέ ένδοξο στρατηγό.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Ανωνύμου, Ο τυφλός Βελισάριος. Η καλύπτρα του ζητιάνου φέρει επιγραφή «Δος οβολόν τω Βελισαρίω» (πρβλ. στ. 533-535). 
  Πηγή: flickr.com

  Peter-Paul Rubens, Ένας ρωμαϊκός θρίαμβος, περ. 1630, Εθνική Πινακοθήκη Λονδίνου.
  Πηγή: Wikimedia Commons

  Ο Βελισάριος αρνείται την πρόταση των Γότθων να γίνει αυτοκράτορας της Ιταλίας, χαρακτικό του 19ου αιώνα.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Ψηφιδωτό από τον ναό του Αγίου Βιταλίου (Ραβέννα, 6ος αι. μ.Χ.), το οποίο απεικονίζει τον Ιουστινιανό και τη συνοδεία του.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Λεπτομέρεια από το προηγούμενο ψηφιδωτό του ναού του Αγίου Βιταλίου (Ραβέννα, 6ος αι. μ.Χ.). Ο εικονιζόμενος είναι πιθανότατα ο στρατηγός Βελισάριος.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  Το εσωτερικό των λεγόμενων «φυλακών του Ανεμά», στην πτέρυγα των Βλαχερνών, στα τείχη της Πόλης. Από το βιβλίο του Γ. Πασπάτη Βυζαντιναί μελέται: τοπογραφικαί και ιστορικαί (Κωνσταντινούπολη 1887).
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Ο Βελισάριος αρνείται να γίνει αυτοκράτορας της Ιταλίας, χαρακτικό του 19ου αιώνα.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

 • Δε βρέθηκαν βίντεο
 • Δε βρέθηκε ακουστικό περιεχόμενο

 

Κατάλογος Πολυμέσων


Αισώπου Μύθοι
Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης
Απόκοπος
Αφήγησις παράξενος του ταπεινού Σαχλίκη
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ
Βασιλεύς ο Ροδολίνος
Βίοι αγίων
Διγενής Ακρίτης
Διήγησις Βελισαρίου
Διήγησις εξαίρετος ερωτική και ξένη Φλωρίου του πανευτυχούς και κόρης Πλάτζια Φλώρης
Διήγησις Ιεροθέου Αββατίου
Διήγησις και οπτασία ωφέλιμος ορθοδόξου τινός Δημητρίου
Διήγησις του Αχιλλέως
Διήγησις του Πωρικολόγου
Διήγησις του Ρεμπελιού των Ποπολάρων
Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται Κρόνικα, τουτέστιν Χρονικόν
Ερωτικόν ενύπνιον
Ερωτόκριτος
Ερωτοπαίγνια
Ερωφίλη
Η Βοσκοπούλα
Η Θυσία του Αβραάμ
Η Καινή Διαθήκη
Η Κοσμογέννησις
Η Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου
Θησαυρός
Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
Θρήνος της Θεοτόκου
Θρήνος της Κρήτης
Θρήνος της Κωνσταντινούπολης
Ιστορία και όνειρο
Ιστορία του Ταγιαπιέρα
Κατζούρμπος
Κλίνη Σολομώντος
Λεηλασία της Παροικιάς της Πάρου
Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν
Μεγάλον θανατικόν από πανόκλα
Ο Βίος του Αισώπου
Ο Έπαινος των γυναικών
Ο Κρητικός Πόλεμος
Ο Οψαρολόγος
Ο Χρονογράφος
Παιδιόφραστος διήγησις των ζώων των τετραπόδων
Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη
Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου
Πανώρια
Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον και προς Θεόν επιστροφή
Περί ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων και άλλων ονομαστών ανθρώπων, οπού εβγήκασιν από το νησί της Κύπρου
Πόλεμος της Τρωάδος
Πτωχοπρόδρομος
Ριμάδα κόρης και νιου
Ρίμες αγάπης (Κυπριακά ερωτικά)
Σπανέας
Σπανός
Στάθης
Στίχοι γραμματικού Μιχαήλ του Γλυκά ούς έγραψε καθ΄ ον κατεσχέθη καιρόν εκ προσαγγελίας χαιρεκάκου τινός
Συναξάριον του τιμημένου γαδάρου
Το κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην ερωτικόν διήγημα
Το Χρονικόν του Μορέως
Φορτουνάτος
Φυσιολόγος
Χρονικό του Γαλαξειδιού
Χρονικό του μοναστηριού του Αγίου Θεοδώρου Κυθήρων
Χρονικό των Σερρών
Χρονικόν