• Αρχικη
 • Πολυμεσα
 • �������������� ������ ����������������������

Χρονικό του Γαλαξειδιού

Πεζό τοπικό χρονικό του 1703 που καταγράφει με ζωντάνια ιστορικά και πολιτικά γεγονότα (επιδρομές, μάχες, καταστροφές, δόξες και πάθη) της περιοχής του Γαλαξιδιού, από τα τέλη του 10ου ώς και τον 17ο αιώνα. Ο συγγραφέας του πιθανώς ταυτίζεται με τον αντιγραφέα του χειρογράφου, ιερομόναχο Ευθύμιο (Πενταγιώτη), ο οποίος μόναζε στη Μονή του Σωτήρος, κοντά στο Γαλαξίδι.

 

 • Επιδρομές Βουλγάρων εναντίον της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
  Πηγή: Εκπαιδευτικές κοινότητες και ιστολόγια 

  Το λιμάνι του Γαλαξιδιού.
  Πηγή: Wikiwand 

  Άγαλμα του Σαμουήλ Β΄, πρώτου τσάρου της βουλγαρικής αυτοκρατορίας, στη Σόφια, σημερινή πρωτεύουσα της Βουλγαρίας.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄, λεπτομέρεια μικρογραφίας από το χειρόγραφο του Μηνολογίου του Βασιλείου Β΄, 11ος αι., Βιβλιοθήκη Βατικανού, Ρώμη.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Ο Βασίλειος Β΄ οδηγεί έφιππος τα στρατεύματά του στη μάχη του Κλειδίου (1014 μ.Χ.).
  Πηγή: Ιστορία Ελληνική και Παγκόσμια (ιστολόγιο)  

  Η νίκη των Βυζαντινών κατά των Βουλγάρων στη μάχη του Κλειδίου (πάνω) και ο θάνατος του Σαμουήλ Β΄ της Βουλγαρίας (κάτω). Από χειρόγραφο της Χρονογραφίας του Μανασσή, 14ος αι., Βιβλιοθήκη Βατικανού.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Ο σουλτάνος Βαγιαζήτ Α΄, ο επονομαζόμενος και «Κεραυνός», 1999, λάδι σε καμβά, έργο του Haydar Hatemi.
  Πηγή: Wikipedia for schools 

  Χριστιανικές γαλέρες επιτίθενται σε τούρκικο καραμοσάλι, μικρογραφία του 16ου αιώνα.
  Πηγή: Παμπάλαια (ιστολόγιο)

  Γαλιότα, τύπος ελαφρού πειρατικού πλοίου στο Αιγαίο.
  Πηγή: Kapodistrias.info   

  Γαλέρα βερβερίνων πειρατών.
  Πηγή: Pirates and sea

 • Δε βρέθηκαν βίντεο
 • Δε βρέθηκε ακουστικό περιεχόμενο

 

Κατάλογος Πολυμέσων


Αισώπου Μύθοι
Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης
Απόκοπος
Αφήγησις παράξενος του ταπεινού Σαχλίκη
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ
Βασιλεύς ο Ροδολίνος
Βίοι αγίων
Διγενής Ακρίτης
Διήγησις Βελισαρίου
Διήγησις εξαίρετος ερωτική και ξένη Φλωρίου του πανευτυχούς και κόρης Πλάτζια Φλώρης
Διήγησις Ιεροθέου Αββατίου
Διήγησις και οπτασία ωφέλιμος ορθοδόξου τινός Δημητρίου
Διήγησις του Αχιλλέως
Διήγησις του Πωρικολόγου
Διήγησις του Ρεμπελιού των Ποπολάρων
Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται Κρόνικα, τουτέστιν Χρονικόν
Ερωτικόν ενύπνιον
Ερωτόκριτος
Ερωτοπαίγνια
Ερωφίλη
Η Βοσκοπούλα
Η Θυσία του Αβραάμ
Η Καινή Διαθήκη
Η Κοσμογέννησις
Η Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου
Θησαυρός
Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
Θρήνος της Θεοτόκου
Θρήνος της Κρήτης
Θρήνος της Κωνσταντινούπολης
Ιστορία και όνειρο
Ιστορία του Ταγιαπιέρα
Κατζούρμπος
Κλίνη Σολομώντος
Λεηλασία της Παροικιάς της Πάρου
Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν
Μεγάλον θανατικόν από πανόκλα
Ο Βίος του Αισώπου
Ο Έπαινος των γυναικών
Ο Κρητικός Πόλεμος
Ο Οψαρολόγος
Ο Χρονογράφος
Παιδιόφραστος διήγησις των ζώων των τετραπόδων
Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη
Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου
Πανώρια
Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον και προς Θεόν επιστροφή
Περί ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων και άλλων ονομαστών ανθρώπων, οπού εβγήκασιν από το νησί της Κύπρου
Πόλεμος της Τρωάδος
Πτωχοπρόδρομος
Ριμάδα κόρης και νιου
Ρίμες αγάπης (Κυπριακά ερωτικά)
Σπανέας
Σπανός
Στάθης
Στίχοι γραμματικού Μιχαήλ του Γλυκά ούς έγραψε καθ΄ ον κατεσχέθη καιρόν εκ προσαγγελίας χαιρεκάκου τινός
Συναξάριον του τιμημένου γαδάρου
Το κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην ερωτικόν διήγημα
Το Χρονικόν του Μορέως
Φορτουνάτος
Φυσιολόγος
Χρονικό του Γαλαξειδιού
Χρονικό του μοναστηριού του Αγίου Θεοδώρου Κυθήρων
Χρονικό των Σερρών
Χρονικόν