Ο Βίος του Αισώπου

Βιογραφικό μυθιστόρημα που αποτελείται από διαδοχικά επεισόδια, συνυφασμένα με μια σειρά από μύθους οι οποίοι περιέχουν ένα ηθικό δίδαγμα. Αποτελεί έργο ανοιχτής προφορικής παράδοσης, μια χιουμοριστική λαϊκή διήγηση που κυκλοφορούσε ανώνυμη σε διάφορες δημώδεις παραλλαγές (μία από τις οποίες τυπώθηκε πρώτη φορά το 1644) για την τέρψη, αλλά και την ηθική διδασκαλία των απλών ανθρώπων του λαού.

 

 • Χειρόγραφο του Βίου του Αισώπου, Σινά, Μονή Αγ. Αικατερίνης 2178, φ. 74.
  Πηγή: Μανόλης Παπαθωμόπουλος (επιμ.), Πέντε Δημώδεις Μεταφράσεις του Βίου του Αισώπου, Παπαδήμας, Αθήνα 1999.      

  Ένα δεύτερο χειρόγραφο του έργου, Δημόσια Βιβλιοθήκη Χίου «Ο Κοραής», αρ. 162, φ. 1r, έτος 1620.
  Πηγή: Μανόλης Παπαθωμόπουλος (επιμ.), Πέντε Δημώδεις Μεταφράσεις του Βίου του Αισώπου, Παπαδήμας, Αθήνα 1999.     

  Το χειρόγραφο του Βίου, το οποίο βρίσκεται στα Μετέωρα, Μονή Βαρλαάμ 197, φ. 102v.
  Πηγή: Μανόλης Παπαθωμόπουλος (επιμ.), Πέντε Δημώδεις Μεταφράσεις του Βίου του Αισώπου, Παπαδήμας, Αθήνα 1999.    

  Ένα ακόμη χειρόγραφο που βρίσκεται στα Μετέωρα, στη Μονή Αγ. Τριάδος 84, φ. 31r.
  Πηγή: Μανόλης Παπαθωμόπουλος (επιμ.), Πέντε Δημώδεις Μεταφράσεις του Βίου του Αισώπου, Παπαδήμας, Αθήνα 1999.     

  Φανταστικό πορτρέτο του Αισώπου από τον Diego Velázquez, περ. 1638, λάδι σε καμβά, Μουσείο Prado, Μαδρίτη.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Εσωτερικό ερυθρόμορφης αττικής κύλικας με τον Αίσωπο να συνομιλεί με μια αλεπού, περ. 450 π.Χ.
  Πηγή: Το Βήμα  

  Ελληνιστικό άγαλμα που παριστάνει τον Αίσωπο, από τη συλλογή της Villa Albani, Μουσείο Pushkin, Μόσχα.
  Πηγή: Wikimedia Commons

  Βίος Αισώπου του Φρυγός, εξώφυλλο έκδοσης από το Τυπογραφείο του Ανέστη Κωνσταντινίδη, Αθήνα 1890.
  Πηγή: eBooks4Greeks. Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 

 • Δε βρέθηκαν βίντεο
 • Δε βρέθηκε ακουστικό περιεχόμενο

 

Κατάλογος Πολυμέσων


Αισώπου Μύθοι
Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης
Απόκοπος
Αφήγησις παράξενος του ταπεινού Σαχλίκη
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ
Βασιλεύς ο Ροδολίνος
Βίοι αγίων
Διγενής Ακρίτης
Διήγησις Βελισαρίου
Διήγησις εξαίρετος ερωτική και ξένη Φλωρίου του πανευτυχούς και κόρης Πλάτζια Φλώρης
Διήγησις Ιεροθέου Αββατίου
Διήγησις και οπτασία ωφέλιμος ορθοδόξου τινός Δημητρίου
Διήγησις του Αχιλλέως
Διήγησις του Πωρικολόγου
Διήγησις του Ρεμπελιού των Ποπολάρων
Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται Κρόνικα, τουτέστιν Χρονικόν
Ερωτικόν ενύπνιον
Ερωτόκριτος
Ερωτοπαίγνια
Ερωφίλη
Η Βοσκοπούλα
Η Θυσία του Αβραάμ
Η Καινή Διαθήκη
Η Κοσμογέννησις
Η Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου
Θησαυρός
Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
Θρήνος της Θεοτόκου
Θρήνος της Κρήτης
Θρήνος της Κωνσταντινούπολης
Ιστορία και όνειρο
Ιστορία του Ταγιαπιέρα
Κατζούρμπος
Κλίνη Σολομώντος
Λεηλασία της Παροικιάς της Πάρου
Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν
Μεγάλον θανατικόν από πανόκλα
Ο Βίος του Αισώπου
Ο Έπαινος των γυναικών
Ο Κρητικός Πόλεμος
Ο Οψαρολόγος
Ο Χρονογράφος
Παιδιόφραστος διήγησις των ζώων των τετραπόδων
Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη
Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου
Πανώρια
Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον και προς Θεόν επιστροφή
Περί ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων και άλλων ονομαστών ανθρώπων, οπού εβγήκασιν από το νησί της Κύπρου
Πόλεμος της Τρωάδος
Πτωχοπρόδρομος
Ριμάδα κόρης και νιου
Ρίμες αγάπης (Κυπριακά ερωτικά)
Σπανέας
Σπανός
Στάθης
Στίχοι γραμματικού Μιχαήλ του Γλυκά ούς έγραψε καθ΄ ον κατεσχέθη καιρόν εκ προσαγγελίας χαιρεκάκου τινός
Συναξάριον του τιμημένου γαδάρου
Το κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην ερωτικόν διήγημα
Το Χρονικόν του Μορέως
Φορτουνάτος
Φυσιολόγος
Χρονικό του Γαλαξειδιού
Χρονικό του μοναστηριού του Αγίου Θεοδώρου Κυθήρων
Χρονικό των Σερρών
Χρονικόν