Πτωχοπρόδρομος

Τέσσερα επαιτικά ποιήματα, γραμμένα στο δεύτερο μισό του 12ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Αρχικά αποδίδονταν στον γνωστό λόγιο της αυλής των Κομνηνών Θεόδωρο Πρόδρομο, ωστόσο η άποψη αυτή αμφισβητείται βάσει των τελευταίων πορισμάτων της έρευνας. Ο ποιητής απευθύνεται στον αυτοκράτορα ζητώντας οικονομική ενίσχυση (Ι και ΙΙ), αναφέρεται στα βάσανα του γραμματισμένου λογίου (ΙΙΙ) ή περιγράφει την άθλια ζωή του στο μοναστήρι (ΙV). Τα Πτωχοπροδρομικά συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πρωιμότερα δείγματα λογοτεχνίας σε δημώδη γλώσσα.

 

 • Ο αυτοκράτορας Μανουήλ Α΄ Κομνηνός, ο φερόμενος στα χειρόγραφα ως αποδέκτης του ποιήματος Δ΄ (όπως και του προηγούμενου), λεπτομέρεια μικρογραφίας του 12ου αι., Βιβλιοθήκη Βατικανού, Ρώμη.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  Εικόνα άγνωστου ζωγράφου στο βιβλίο Εκλογή μνημείων της νεωτέρας ελληνικής γλώσσας του Μαυροφρύδη (Αθήνα 1866). Επιγραφή: «Ο Πτωχοπρόδρομος» (αριστερά) και «Μανουήλ ο εν Χριστώ βασιλεύς Ρωμαίων» (δεξιά).
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Πτωχοπρόδρομος, κριτική έκδοση, με σχέδια του Αλέκου Φασιανού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012. 

  Ο «αγράμματος και ρακενδύτης» μοναχός, από την εικονογράφηση του Αλέκου Φασιανού για το τέταρτο Πτωχοπροδρομικό ποίημα.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Πτωχοπρόδρομος, κριτική έκδοση, με σχέδια του Αλέκου Φασιανού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012, σ. 221. 

  Τελετή κουράς μέλλοντος μοναχού, μικρογραφία από το Χρονικόν του Ιω. Σκυλίτζη (12ος-13ος αι.), Εθνική Βιβλιοθήκη Μαδρίτης.
  Πηγή: Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 

  Σχέδιο του Αλέκου Φασιανού εμπνευσμένο από τον στίχο 45.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Πτωχοπρόδρομος, κριτική έκδοση, με σχέδια του Αλέκου Φασιανού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012, σ. 200.  

  Η προσευχή του μοναχού, μικρογραφική παράσταση του Δημήτριου Παλαιολόγου ως μοναχού Δαβίδ, 15ος αι., Δημόσια Κρατική Βιβλιοθήκη Αγίας Πετρούπολης.
  Πηγή:  Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 

  Μικρογραφία με ιερείς και «αναγνώστες» πάνω σε άμβωνα, 1059, Μονή Διονυσίου, Άγιο Όρος.
  Πηγή: Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα     

  Το εξώφυλλο της έκδοσης του Πτωχοπρόδρομου, σε επιμέλεια Hans Eideneier (2012) και σχέδια του Αλέκου Φασιανού.
  Πηγή: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

  Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β΄ Κομνηνός, πιθανολογούμενος αποδέκτης του ποιήματος, λεπτομέρεια μωσαϊκού στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  Ο Ιωάννης Β΄ Κομνηνός κυνηγά έφιππος, μικρογραφία γαλλικού χειρογράφου του 13ου αιώνα.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Σχέδιο του ζωγράφου Αλέκου Φασιανού για το πρώτο Πτωχοπροδρομικό ποίημα, το οποίο παραδίδεται στον Παρισινό κώδικα.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Πτωχοπρόδρομος, κριτική έκδοση, με σχέδια του Αλέκου Φασιανού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012, σ. 152.    

  Αυλικοί (;) υποβάλλουν τα σέβη τους στον αυτοκράτορα Ιωάννη Β΄ Κομνηνό, μικρογραφία γαλλικού χφου του 13ου αιώνα. Ανάλογη σκηνή μπορούμε να φανταστούμε και για τον «Πτωχοπρόδρομο», που συνάμα επιστρατεύει και τη δύναμη του ποιητικού λόγου.
  Πηγή: Wikimedia Commons     

  Ιωάννης Β΄ Κομνηνός (αριστερά) και ο γιος του, συναυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός (δεξιά), που μπορεί να ταυτίζεται με τον «Σεβαστοκράτορα»-αποδέκτη του ποιήματος Β΄.
  Πηγή: Wikimedia Commons    

  Joachim Beuckelaer, Η καλοτακτοποιημένη κουζίνα, 1566, λάδι σε ξύλο, Μουσείο Rijksmuseum, Άμστερνταμ.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  Μεσαιωνική εικόνα που απεικονίζει αρτοποιούς στο Βυζάντιο.
  Πηγή: Διακόνημα 

  Γιατρός περιθάλπει ασθενή, μικρογραφία κώδικα του 12ου-13ου αι., Άγιο Όρος, Μονή Ιβήρων.
  Πηγή: Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα  

  Σχέδιο του ζωγράφου Αλέκου Φασιανού για το δεύτερο Πτωχοπροδρομικό ποίημα.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Πτωχοπρόδρομος, κριτική έκδοση, με σχέδια του Αλέκου Φασιανού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012, σ. 162.    

  Σχέδιο του Αλέκου Φασιανού για το πολύ δημοφιλές τέταρτο Πτωχοπροδρομικό ποίημα.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Πτωχοπρόδρομος, κριτική έκδοση, με σχέδια του Αλέκου Φασιανού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012, σ. 196.    

  «Ουκ ένι τούτο δαίμονος...» (στ. 287): Μικρογραφική παράσταση μοναχού πάνω σε κλίμακα (σύμβολο της δοκιμασίας), ανάμεσα σε δαίμονα και άγγελο, 14ος αι. Μονή Σταυρονικήτα, Άγιο Όρος.
  Πηγή: Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα  

  «Εκείνοι να χορταίνωσι τους πρώτους των ιχθύων...» (στ. 295): Νικόλαος Βώκος, Ψάρια και στρείδια, Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα.
  Πηγή: Paletaart – Χρώμα & Φως    

  Νικόλαος Βώκος, Νεκρή φύση με φρούτα.
  Πηγή: Paletaart – Χρώμα & Φως 

  Φανταστική προσωπογραφία του αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού, αποδέκτη του Γ΄ και Δ΄ ποιήματος, σχέδιο του ζωγράφου Αλέκου Φασιανού.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Πτωχοπρόδρομος, κριτική έκδοση, με σχέδια του Αλέκου Φασιανού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012, σ. 172.   

  «Τέκνον μου, μάθε γράμματα...»: Μικρογραφική παράσταση δασκάλου και μαθητών, από χφ. του Χρονικού του Ιωάννη Σκυλίτζη (12ο-13ος αι.), Εθνική Βιβλιοθήκη Μαδρίτης.
  Πηγή: Σχολικά Διαδραστικά Βιβλία   

  Μητέρα συνοδεύει το παιδί της στον δάσκαλο, λεπτομέρεια από φορητή εικόνα του Αγίου Νικολάου, στην Ι. Μ. Πάτμου.
  Πηγή: Διακόνημα 

  Μικρογραφική παράσταση εκπαίδευσης στον όψιμο Μεσαίωνα, από δυτικό κώδικα (Manesse) που φυλάσσεται στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης-Γερμανία.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Σχέδιο εμπνευσμένο από τον στίχο 71, έργο του Αλέκου Φασιανού.
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Πτωχοπρόδρομος, κριτική έκδοση, με σχέδια του Αλέκου Φασιανού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012, σ 177.  

  Πλανόδιος έμπορος, λεπτομέρεια από χφ. των Ομιλιών του Ιω. Δαμασκηνού, 11ος αι., Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισιού.
  Πηγή: Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα  

  Μικρογραφία με παράσταση οικοδόμων, Ψαλτήρι Χλουντώφ (β΄ μισό 9ου αι.), Κρατικό Μουσείο Ιστορίας, Μόσχα.
  Πηγή: Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα    

  Σιδεράς, λεπτομέρεια από χφ. των Ομιλιών του Ιω. Δαμασκηνού, 11ος αι., Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισιού.
  Πηγή: Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα  

  Εργάτες αμείβονται για τη δουλειά τους, μικρογραφία από Ευαγγέλιο του 11ου αι., Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισιού.
  Πηγή: Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα   

  Σχέδιο του Αλέκου Φασιανού εμπνευσμένο από τον στίχο 101,
  Πηγή: Hans Eideneier (επιμ.), Πτωχοπρόδρομος, κριτική έκδοση, με σχέδια του Αλέκου Φασιανού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012, σ. 179.  

  Μοναχός αντιγραφέας, μικρογραφία από χειρόγραφο του 12ου αι., Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισιού.
  Πηγή: Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία 

  Φανταστική απεικόνιση του «Πτωχοπρόδρομου» καθισμένου μπροστά στο αναλόγιο και με το προσωπικό του χειρόγραφο ανά χείρας, έργο του Νίκου Εγγονόπουλου, 1933.
  Πηγή: Pinterest  

 • Δε βρέθηκαν βίντεο
 • Εισαγωγή για τη διατροφή των βυζαντινών μοναχών και ανάγνωση μέρους του ανθολογούμενου ποιήματος (στ. 317 κ.ε.), απόσπασμα από τη ραδιοφωνική εκπομπή της Μαρίας Θερμού «Άρκευθος, κορίανδρος, και υδρόμελι: στα μαγειρεία της αρχαιότητας», στο Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, 28/04/2013, Αρχείο ΕΡΤ.
  Πηγή: YouTube
  Συνοπτική, επιλογική επισκόπηση των Πτωχοπροδρομικών ποιημάτων, απόσπασμα από τη ραδιοφωνική εκπομπή της Μαρίας Θερμού «Άρκευθος, κορίανδρος, και υδρόμελι: στα μαγειρεία της αρχαιότητας», στο Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, 28/04/2013, Αρχείο ΕΡΤ.
  Πηγή: YouTube 
  Σύντομη εισαγωγή και ανάγνωση του ανθολογούμενου αποσπάσματος (ποίημα Γ΄, στ. 56-102), από τη ραδιοφωνική εκπομπή της Μαρίας Θερμού «Άρκευθος, κορίανδρος, και υδρόμελι: στα μαγειρεία της αρχαιότητας», στο Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, 28/04/2013, Αρχείο ΕΡΤ.
  Πηγή: YouTube     

 

Κατάλογος Πολυμέσων


Αισώπου Μύθοι
Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης
Απόκοπος
Αφήγησις παράξενος του ταπεινού Σαχλίκη
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ
Βασιλεύς ο Ροδολίνος
Βίοι αγίων
Διγενής Ακρίτης
Διήγησις Βελισαρίου
Διήγησις εξαίρετος ερωτική και ξένη Φλωρίου του πανευτυχούς και κόρης Πλάτζια Φλώρης
Διήγησις Ιεροθέου Αββατίου
Διήγησις και οπτασία ωφέλιμος ορθοδόξου τινός Δημητρίου
Διήγησις του Αχιλλέως
Διήγησις του Πωρικολόγου
Διήγησις του Ρεμπελιού των Ποπολάρων
Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται Κρόνικα, τουτέστιν Χρονικόν
Ερωτικόν ενύπνιον
Ερωτόκριτος
Ερωτοπαίγνια
Ερωφίλη
Η Βοσκοπούλα
Η Θυσία του Αβραάμ
Η Καινή Διαθήκη
Η Κοσμογέννησις
Η Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου
Θησαυρός
Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
Θρήνος της Θεοτόκου
Θρήνος της Κρήτης
Θρήνος της Κωνσταντινούπολης
Ιστορία και όνειρο
Ιστορία του Ταγιαπιέρα
Κατζούρμπος
Κλίνη Σολομώντος
Λεηλασία της Παροικιάς της Πάρου
Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν
Μεγάλον θανατικόν από πανόκλα
Ο Βίος του Αισώπου
Ο Έπαινος των γυναικών
Ο Κρητικός Πόλεμος
Ο Οψαρολόγος
Ο Χρονογράφος
Παιδιόφραστος διήγησις των ζώων των τετραπόδων
Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη
Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου
Πανώρια
Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον και προς Θεόν επιστροφή
Περί ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων και άλλων ονομαστών ανθρώπων, οπού εβγήκασιν από το νησί της Κύπρου
Πόλεμος της Τρωάδος
Πτωχοπρόδρομος
Ριμάδα κόρης και νιου
Ρίμες αγάπης (Κυπριακά ερωτικά)
Σπανέας
Σπανός
Στάθης
Στίχοι γραμματικού Μιχαήλ του Γλυκά ούς έγραψε καθ΄ ον κατεσχέθη καιρόν εκ προσαγγελίας χαιρεκάκου τινός
Συναξάριον του τιμημένου γαδάρου
Το κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην ερωτικόν διήγημα
Το Χρονικόν του Μορέως
Φορτουνάτος
Φυσιολόγος
Χρονικό του Γαλαξειδιού
Χρονικό του μοναστηριού του Αγίου Θεοδώρου Κυθήρων
Χρονικό των Σερρών
Χρονικόν