Βασιλεύς ο Ροδολίνος

Ο Βασιλεύς ο Ροδολίνος είναι τραγωδία που γράφτηκε στο Ρέθυμνο από τον Ιωάννη Ανδρέα Τρώιλο κατά τον 17ο αιώνα και εκδόθηκε στη Βενετία το 1647. Το πρότυπο της τραγωδίας αυτής είναι το έργο Il Re Torrismondo του Torquato Tasso, με σημαντικές ωστόσο τροποποιήσεις στη δομή και στο περιεχόμενο. Ο Ροδολίνος χαρακτηρίζεται από υψηλή αισθητική ποιότητα, περίτεχνο και σύνθετο ύφος και εκφραστική γλώσσα.

 

 • Σελίδα με την αρχή της αφιέρωσης στον Θωμά Φλαγγίνη από την πρώτη έκδοση του 1647.
  Πηγή: Μάρθα Αποσκίτη επιμ., Ροδολίνος, τραγωδία Ιωάννη Ανδρέα Τρωίλου (17ου αιώνα), πρόλ. Στυλιανός Αλεξίου, Στιγμή, Αθήνα 1987. 

  Πορτρέτο του Θωμά Φλαγγίνη (1578-1648), αποδέκτη της αφιέρωσης του Ροδολίνου.
  Πηγή: Μηχανή του Χρόνου 

  Η σελίδα τίτλου από την πρώτη έκδοση του Ροδολίνου, Βενετία 1647, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  Η βασίλισσα Αννάζια με τις υπηρέτριές της, σκηνή από την παράσταση «Βασιλεύς ο Ροδολίνος» του Εθνικού Θεάτρου, 1962.
  Πηγή: Ψηφιοποιημένο Αρχείο Εθνικού Θεάτρου   

  Αννάζια και Ροδοδάφνη, σκηνή από την παράσταση «Βασιλεύς ο Ροδολίνος» του Εθνικού Θεάτρου, 1962.
  Πηγή: Ψηφιοποιημένο Αρχείο Εθνικού Θεάτρου    

  Ο Ροδολίνος με τον Τζιμόσκο (αφρικανό μαντατοφόρο), σκηνή από την παράσταση «Βασιλεύς ο Ροδολίνος» του Εθνικού Θεάτρου, 1962.
  Πηγή: Ψηφιοποιημένο Αρχείο Εθνικού Θεάτρου 

  Σωφρόνια και Αρετούσα, σκηνή από την παράσταση «Βασιλεύς ο Ροδολίνος» του Εθνικού Θεάτρου, 1962.
  Πηγή: Ψηφιοποιημένο Αρχείο Εθνικού Θεάτρου 

  Η βασίλισσα Αννάζια πενθεί, σκηνή από την παράσταση «Βασιλεύς ο Ροδολίνος» του Εθνικού Θεάτρου, 1962.
  Πηγή: Ψηφιοποιημένο Αρχείο Εθνικού Θεάτρου

  Τρωσίλος και Ερμήνος, σκηνή από την παράσταση «Βασιλεύς ο Ροδολίνος»  του Εθνικού Θεάτρου, 1962.
  Πηγή: Ψηφιοποιημένο Αρχείο Εθνικού Θεάτρου 

  Σκηνή από το τέλος της παράστασης «Βασιλεύς ο Ροδολίνος» του Εθνικού Θεάτρου, 1962.
  Πηγή: Ψηφιοποιημένο Αρχείο Εθνικού Θεάτρου 

 • Δε βρέθηκαν βίντεο
 • Δε βρέθηκε ακουστικό περιεχόμενο

 

Κατάλογος Πολυμέσων


Αισώπου Μύθοι
Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης
Απόκοπος
Αφήγησις παράξενος του ταπεινού Σαχλίκη
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ
Βασιλεύς ο Ροδολίνος
Βίοι αγίων
Διγενής Ακρίτης
Διήγησις Βελισαρίου
Διήγησις εξαίρετος ερωτική και ξένη Φλωρίου του πανευτυχούς και κόρης Πλάτζια Φλώρης
Διήγησις Ιεροθέου Αββατίου
Διήγησις και οπτασία ωφέλιμος ορθοδόξου τινός Δημητρίου
Διήγησις του Αχιλλέως
Διήγησις του Πωρικολόγου
Διήγησις του Ρεμπελιού των Ποπολάρων
Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται Κρόνικα, τουτέστιν Χρονικόν
Ερωτικόν ενύπνιον
Ερωτόκριτος
Ερωτοπαίγνια
Ερωφίλη
Η Βοσκοπούλα
Η Θυσία του Αβραάμ
Η Καινή Διαθήκη
Η Κοσμογέννησις
Η Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου
Θησαυρός
Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
Θρήνος της Θεοτόκου
Θρήνος της Κρήτης
Θρήνος της Κωνσταντινούπολης
Ιστορία και όνειρο
Ιστορία του Ταγιαπιέρα
Κατζούρμπος
Κλίνη Σολομώντος
Λεηλασία της Παροικιάς της Πάρου
Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν
Μεγάλον θανατικόν από πανόκλα
Ο Βίος του Αισώπου
Ο Έπαινος των γυναικών
Ο Κρητικός Πόλεμος
Ο Οψαρολόγος
Ο Χρονογράφος
Παιδιόφραστος διήγησις των ζώων των τετραπόδων
Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη
Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου
Πανώρια
Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον και προς Θεόν επιστροφή
Περί ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων και άλλων ονομαστών ανθρώπων, οπού εβγήκασιν από το νησί της Κύπρου
Πόλεμος της Τρωάδος
Πτωχοπρόδρομος
Ριμάδα κόρης και νιου
Ρίμες αγάπης (Κυπριακά ερωτικά)
Σπανέας
Σπανός
Στάθης
Στίχοι γραμματικού Μιχαήλ του Γλυκά ούς έγραψε καθ΄ ον κατεσχέθη καιρόν εκ προσαγγελίας χαιρεκάκου τινός
Συναξάριον του τιμημένου γαδάρου
Το κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην ερωτικόν διήγημα
Το Χρονικόν του Μορέως
Φορτουνάτος
Φυσιολόγος
Χρονικό του Γαλαξειδιού
Χρονικό του μοναστηριού του Αγίου Θεοδώρου Κυθήρων
Χρονικό των Σερρών
Χρονικόν