Θησαυρός

Ο Θησαυρός αποτελεί μία συλλογή κηρυγμάτων, και είναι το πρώτο έργο του Θεσσαλονικέα Δαμασκηνού Στουδίτη, που το συνέγραψε κατά το πρώτο μισό του 16ου αιώνα. Είναι γραμμένο στη δημοτική γλώσσα που μιλούσαν την εποχή αυτή στην Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη, με εξαίρεση τον πρόλογό του, ο οποίος είναι συνταγμένος στην αρχαία αττική διάλεκτο.

 

 • Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.
  Πηγή: users.sch.gr 

  Ο Ευαγγελισμός τη Θεοτόκου, έργο του Andrej Rublëv, 1408, Πινακοθήκη Tretyakov, Μόσχα.
  Πηγή: Wikimedia Commons

  Αρχάγγελος Γαβριήλ, βυζαντινή εικόνα ανώνυμου καλλιτέχνη, 1387-1395, τέμπερα σε ξύλο, Πινακοθήκη Tretyakov, Μόσχα.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Αρχάγγελος Γαβριήλ (commons.wikimedia.org)  

  Η κλήση του Νώε και η κατασκευή της Κιβωτού.
  Πηγή:  users.sch.gr. 

  H βάπτιση του Κυρίου, λεπτομέρεια μικρογραφίας από χειρόγραφο του Μηνολογίου του Βασιλείου Β΄ (10ος-11ος αι.).
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Giotto di Bondone, Η βάπτιση του Κυρίου, νωπογραφία στην εκκλησία Strovegni, στην Πάδοβα της Ιταλίας.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  Η Δευτέρα Παρουσία και η Τελική Κρίση.
  Πηγή: Κατήχησις 

  Η Δευτέρα Παρουσία και η Μέλλουσα Κρίση.
  Πηγή:  Διακόνημα   

  Μιχαήλ Άγγελος (Michelangelo), Η Ημέρα της Κρίσης, 1536-1541, νωπογραφία στην Capella Sistina, παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, στην πολη του Βατικανού.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Η Δευτέρα Παρουσία.
  Πηγή: Διακόνημα 

 • Δε βρέθηκαν βίντεο
 • Απολυτίκιο του Ευαγγελισμού, ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Καβαρνός.
  Πηγή: YouTube  
  «Την ωραιότητα της Παρθενίας Σου», ψάλλει ο πατήρ Αθανάσιος Σκαρκαλάς.
  Πηγή: YouTube 
  Απολυτίκιο Θεοφανείων.
  Πηγή: YouTube  

 

Κατάλογος Πολυμέσων


Αισώπου Μύθοι
Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης
Απόκοπος
Αφήγησις παράξενος του ταπεινού Σαχλίκη
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ
Βασιλεύς ο Ροδολίνος
Βίοι αγίων
Διγενής Ακρίτης
Διήγησις Βελισαρίου
Διήγησις εξαίρετος ερωτική και ξένη Φλωρίου του πανευτυχούς και κόρης Πλάτζια Φλώρης
Διήγησις Ιεροθέου Αββατίου
Διήγησις και οπτασία ωφέλιμος ορθοδόξου τινός Δημητρίου
Διήγησις του Αχιλλέως
Διήγησις του Πωρικολόγου
Διήγησις του Ρεμπελιού των Ποπολάρων
Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται Κρόνικα, τουτέστιν Χρονικόν
Ερωτικόν ενύπνιον
Ερωτόκριτος
Ερωτοπαίγνια
Ερωφίλη
Η Βοσκοπούλα
Η Θυσία του Αβραάμ
Η Καινή Διαθήκη
Η Κοσμογέννησις
Η Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου
Θησαυρός
Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
Θρήνος της Θεοτόκου
Θρήνος της Κρήτης
Θρήνος της Κωνσταντινούπολης
Ιστορία και όνειρο
Ιστορία του Ταγιαπιέρα
Κατζούρμπος
Κλίνη Σολομώντος
Λεηλασία της Παροικιάς της Πάρου
Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν
Μεγάλον θανατικόν από πανόκλα
Ο Βίος του Αισώπου
Ο Έπαινος των γυναικών
Ο Κρητικός Πόλεμος
Ο Οψαρολόγος
Ο Χρονογράφος
Παιδιόφραστος διήγησις των ζώων των τετραπόδων
Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη
Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου
Πανώρια
Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον και προς Θεόν επιστροφή
Περί ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων και άλλων ονομαστών ανθρώπων, οπού εβγήκασιν από το νησί της Κύπρου
Πόλεμος της Τρωάδος
Πτωχοπρόδρομος
Ριμάδα κόρης και νιου
Ρίμες αγάπης (Κυπριακά ερωτικά)
Σπανέας
Σπανός
Στάθης
Στίχοι γραμματικού Μιχαήλ του Γλυκά ούς έγραψε καθ΄ ον κατεσχέθη καιρόν εκ προσαγγελίας χαιρεκάκου τινός
Συναξάριον του τιμημένου γαδάρου
Το κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην ερωτικόν διήγημα
Το Χρονικόν του Μορέως
Φορτουνάτος
Φυσιολόγος
Χρονικό του Γαλαξειδιού
Χρονικό του μοναστηριού του Αγίου Θεοδώρου Κυθήρων
Χρονικό των Σερρών
Χρονικόν