Πανώρια

Ένα από τα τρία σωζόμενα θεατρικά έργα του Γεώργιου Χορτάτση (τέλος 16ου αιώνα). Πρόκειται για έμμετρο πεντάπρακτο ποιμενικό δράμα που διαδραματίζεται στο κρητικό βουνό Ψηλορείτης (Ίδα), όπου δύο ερωτευμένοι βοσκοί μάταια προσπαθούν να πείσουν τις αγαπημένες τους να τους προσέξουν. Τη λύση δίνει η μεσολάβηση της θεάς Αφροδίτης και το έργο τελειώνει με τη χαρά των διπλών γάμων.

 

 • Πανώρια και Μαρκαντώνιος Βιάρος, μικρογραφία από το χειρόγραφο Δαπέργολα (D).
  Πηγή: Εμμανουήλ Κριαράς & Κομνηνή Δ. Πηδώνια (επιμ.), Γεωργίου Χορτάτση Πανώρια, κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο Εμμανουήλ Κριαρά. Αναθεωρημένη με επιμέλεια Κομνηνής Δ. Πηδώνια, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2007.    

  Το τέλος του Προλόγου της Χαράς στο χειρόγραφο του Μάριου Δαπέργολα (D).
  Πηγή: Εμμανουήλ Κριαράς & Κομνηνή Δ. Πηδώνια (επιμ.), Γεωργίου Χορτάτση Πανώρια, κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο Εμμανουήλ Κριαρά. Αναθεωρημένη με επιμέλεια Κομνηνής Δ. Πηδώνια, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2007.   

  Το τέλος του Προλόγου του Απόλλωνα στο χφ. Δαπέργολα (D). Στη μικρογραφία οι Γύπαρης και Αλέξης.
  Πηγή: Εμμανουήλ Κριαράς & Κομνηνή Δ. Πηδώνια (επιμ.), Γεωργίου Χορτάτση Πανώρια, κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο Εμμανουήλ Κριαρά. Αναθεωρημένη με επιμέλεια Κομνηνής Δ. Πηδώνια, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2007.     

  Η αρχή της πρώτης πράξης (σκηνή πρώτη) στο χειρόγραφο Δαπέργολα (D).
  Πηγή: Εμμανουήλ Κριαράς & Κομνηνή Δ. Πηδώνια (επιμ.), Γεωργίου Χορτάτση Πανώρια, κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο Εμμανουήλ Κριαρά. Αναθεωρημένη με επιμέλεια Κομνηνής Δ. Πηδώνια, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2007.   

  Το εξώφυλλο της αναθεωρημένης έκδοσης του Κριαρά, σε επιμέλεια της Κομνηνής Πηδώνια, από τον εκδοτικό οίκο Ζήτρος.
  Πηγή: Πρώιμες Νεοελληνικές Σπουδές. Neograeca Medii Aevi   

  Το εξώφυλλο προγράμματος θεατρικής παράστασης του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, 1994.
  Πηγή: Αρχείο ΔΗΠΕΘΕΚ 

  Το εξώφυλλο της έκδοσης των έργων του Χορτάτση, σε επιμέλεια της Rosemary Bancroft-Marcus.
  Πηγή: Oxford University Press  

  Σκηνή από τη διασκευή-μπαλέτο της Πανώριας στην Εθνική Λυρική Σκηνή, 2004, μουσική: Άλκης Μπαλτάς, σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος.
  Πηγή: Αρχείο Time For Fun 

  Γιαννούλης και Πανώρια σε σκηνή παράστασης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), σκηνοθεσία: Μαίρη Βοσταντζή, 1992.
  Πηγή: Αρχείο ΚΘΒΕ   

  Γιαννούλης και Πανώρια σε μια από τις πιο κωμικές σκηνές του έργου, από την παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), σκηνοθεσία: Μαίρη Βοσταντζή, 1992.
  Πηγή: Αρχείο ΚΘΒΕ  

  Σκηνή από την παράσταση της Πανώριας στην Εθνική Λυρική Σκηνή, 2004, μουσική: Άλκης Μπαλτάς, σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος, 2004.
  Πηγή: Ίδρυμα Ωνάσση

  Γύπαρης και Φροσύνη σε μικρογραφίες του χειρογράφου Δαπέργολα (D).
  Πηγή: Εμμανουήλ Κριαράς & Κομνηνή Δ. Πηδώνια (επιμ.), Γεωργίου Χορτάτση Πανώρια, κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο Εμμανουήλ Κριαρά. Αναθεωρημένη με επιμέλεια Κομνηνής Δ. Πηδώνια, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2007.   

  Το τέλος της πέμπτης πράξης στο χειρόγραφο Δαπέργολα (D).
  Πηγή: Εμμανουήλ Κριαράς & Κομνηνή Δ. Πηδώνια (επιμ.), Γεωργίου Χορτάτση Πανώρια, κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο Εμμανουήλ Κριαρά. Αναθεωρημένη με επιμέλεια Κομνηνής Δ. Πηδώνια, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2007.    

 • Δε βρέθηκαν βίντεο
 • Δε βρέθηκε ακουστικό περιεχόμενο

 

Κατάλογος Πολυμέσων


Αισώπου Μύθοι
Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης
Απόκοπος
Αφήγησις παράξενος του ταπεινού Σαχλίκη
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ
Βασιλεύς ο Ροδολίνος
Βίοι αγίων
Διγενής Ακρίτης
Διήγησις Βελισαρίου
Διήγησις εξαίρετος ερωτική και ξένη Φλωρίου του πανευτυχούς και κόρης Πλάτζια Φλώρης
Διήγησις Ιεροθέου Αββατίου
Διήγησις και οπτασία ωφέλιμος ορθοδόξου τινός Δημητρίου
Διήγησις του Αχιλλέως
Διήγησις του Πωρικολόγου
Διήγησις του Ρεμπελιού των Ποπολάρων
Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται Κρόνικα, τουτέστιν Χρονικόν
Ερωτικόν ενύπνιον
Ερωτόκριτος
Ερωτοπαίγνια
Ερωφίλη
Η Βοσκοπούλα
Η Θυσία του Αβραάμ
Η Καινή Διαθήκη
Η Κοσμογέννησις
Η Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου
Θησαυρός
Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
Θρήνος της Θεοτόκου
Θρήνος της Κρήτης
Θρήνος της Κωνσταντινούπολης
Ιστορία και όνειρο
Ιστορία του Ταγιαπιέρα
Κατζούρμπος
Κλίνη Σολομώντος
Λεηλασία της Παροικιάς της Πάρου
Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν
Μεγάλον θανατικόν από πανόκλα
Ο Βίος του Αισώπου
Ο Έπαινος των γυναικών
Ο Κρητικός Πόλεμος
Ο Οψαρολόγος
Ο Χρονογράφος
Παιδιόφραστος διήγησις των ζώων των τετραπόδων
Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη
Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου
Πανώρια
Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον και προς Θεόν επιστροφή
Περί ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων και άλλων ονομαστών ανθρώπων, οπού εβγήκασιν από το νησί της Κύπρου
Πόλεμος της Τρωάδος
Πτωχοπρόδρομος
Ριμάδα κόρης και νιου
Ρίμες αγάπης (Κυπριακά ερωτικά)
Σπανέας
Σπανός
Στάθης
Στίχοι γραμματικού Μιχαήλ του Γλυκά ούς έγραψε καθ΄ ον κατεσχέθη καιρόν εκ προσαγγελίας χαιρεκάκου τινός
Συναξάριον του τιμημένου γαδάρου
Το κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην ερωτικόν διήγημα
Το Χρονικόν του Μορέως
Φορτουνάτος
Φυσιολόγος
Χρονικό του Γαλαξειδιού
Χρονικό του μοναστηριού του Αγίου Θεοδώρου Κυθήρων
Χρονικό των Σερρών
Χρονικόν