Ο Χρονογράφος

Χρονογραφία που περιγράφει γεγονότα από κτίσεως κόσμου έως και το 1589. Η επιλογή των αποσπασμάτων δεν φαίνεται να έχει γίνει με κριτήριο τη σπουδαιότητα των περιγραφόμενων γεγονότων, αλλά με βάση προσωπικά κριτήρια του συγγραφέα. Παρατίθενται συμβάντα και πληροφορίες που, εκτός από τη βυζαντινή, σχετίζονται και με τη ρωμαϊκή, οθωμανική και βενετική ιστορία. Το έργο εκδόθηκε για πρώτη φορά στη Βενετία το 1631 και σώζεται σε περισσότερα από 40 χειρόγραφα τα οποία παραδίδουν διαφορετικές παραλλαγές.

 

 • Το καλάθι με τον Μωυσή-νήπιο αφήνεται από τη μητέρα και την αδελφή του στο ποτάμι, πίνακας τους Alexey Tyranov, 1839-1842.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  Frederick Goodall, Η εύρεση του Μωυσή, 1885, λάδι σε καμβά, ιδιωτική συλλογή του Μεξικανού Juan Antonio Perez Simon.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Lawrence Alma-Tadema, Η εύρεση του Μωυσή, 1904, λάδι σε καμβά, ιδιωτική συλλογή. Μια μεγαλοπρεπής πομπή μεταφέρει την κόρη του Φαραώ και το καλάθι με τον Μωυσή-βρέφος στο παλάτι.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  Giorgone, Ο Μωυσής περνάει τη δοκιμασία της φωτιάς, περ. 1505, λάδι σε ξύλο, Πινακοθήκη Uffizi, Φλωρεντία, Ιταλία.
  Πηγή: Wikimedia Commons    

  Ciro Ferri, Ο Μωυσής και οι κόρες του Ιωθώρ, μεταξύ 1660-1689, λάδι σε καμβά, Μουσείο Τέχνης Σάο Πάολο, Βραζιλία. Ο Μωυσής διώχνει τους βοσκούς από την πηγή και οι κόρες του Ιωθώρ ποτίζουν ανεμπόδιστες τα πρόβατα.
  Πηγή: Wikimedia Commons

  Ο Μωυσής και η καιόμενη βάτος, με τον Μωυσή να βγάζει τα παπούτσια του, πίνακας που αποδίδεται στον Ολλανδό Dierick Bouts τον Πρεσβύτερο, περ. 1465-1470, λάδι σε ξύλο, Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφειας, ΗΠΑ.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  Sébastien Bourdon, Καιόμενη βάτος, 17ος αι., λάδι σε καμβά, Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  James Tissot, Ο Μωυσής και ο Ααρών μιλούν στον λαό, μεταξύ 1896-1902, Εβραϊκό Μουσείο, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.
  Πηγή: Wikimedia Commons    

  James Tissot, Ο Μωυσής μιλά στον Φαραώ, μεταξύ 1896-1902, Εβραϊκό Μουσείο, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  James Tissot, Η ράβδος του Ααρών καταβροχθίζει τις άλλες ράβδους, μεταξύ 1896-1902, Εβραϊκό Μουσείο, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  James Tissot, Το νερό μετατρέπεται σε αίμα, πριν το 1903, ακουαρέλα-απεικόνιση τη πρώτης πληγής του Φαραώ.
  Πηγή: Wikimedia Commons     

  Philippe de Champaigne, Ο Μωυσής με τις Δέκα Εντολές, 1648, λάδι σε καμβά, Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία.
  Πηγή: Wikimedia Commons

  Gebhard Fugel, Ο Μωυσής λαμβάνει τις πλάκες, περ. 1900.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Guido Reni, Ο Μωυσής με τις Δέκα Εντολές, περ. 1624, λάδι σε καμβά, Πινακοθήκη Borghese, Ρώμη.
  Πηγή: Wikimedia Commons    

  Προτομή του Φιλίππου Β΄ της Μακεδονίας, ρωμαϊκό αντίγραφο του 1ου αι. π.Χ., Μουσείο Chiaramonti, Μουσεία Βατικανού, Ρώμη.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  Ψηφιδωτό που απεικονίζει τον Αλέξανδρο να αντιμετωπίζει τον Δαρείο Γ΄ Κοδομανό στην κρίσιμη μάχη της Ισσού, Αρχαιολογικό Μουσείο Νάπολης, Ιταλία.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Χάρτης που απεικονίζει την πορεία της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή, τον σχηματισμό των κύριων μαχών και τις πόλεις που ιδρύθηκαν.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Η νεκρική άμαξα του Αλεξάνδρου, αναπαράσταση του 19ου αιώνα σύμφωνα με την περιγραφή του Διόδωρου του Σικελιώτη.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  Χάρτης του ελληνιστικού κόσμου μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, περ. 240 π.Χ. Οι διαφορετικοί χρωματισμοί αντιστοιχούν στη διαίρεση της αυτοκρατορίας σε βασίλεια υπό την ηγεσία των επιγόνων/διαδόχων του.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Πτολεμαίος Α΄ Ο Λάγου ή Πτολεμαίος ο Σωτήρ, μαρμάρινη προτομή του 3ου αι. π.Χ., Μουσείο Λούβρου, Παρίσι.
  Πηγή: Wikimedia Commons    

  Η γέννηση του Ιούλιου Καίσαρα, μικρογραφία ανώνυμου καλλιτέχνη από τον κώδικα Royal MS 16 G VIII f. 32r, περ. 1473-1476, Βρετανική Βιβλιοθήκη, Λονδίνο.
  Πηγή: Wikimedia Commons      

  Πορτρέτο του Γάιου Ιούλιου Καίσαρα, έργο της Clara Grosch, 1892.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Vincenzo Camuccini, Η δολοφονία του Ιούλιου Καίσαρα, 1804-1805, λάδι σε καμβά, Εθνική Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης, Ρώμη.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  Το κεφάλι από ένα άγαλμα του ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού, Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινούπολης, Τουρκία.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  Ο Άγιος Γεώργιος μπροστά στον Διοκλητιανό, λεπτομέρεια από τοιχογραφία στο Μοναστήρι Ubisi, στη Γεωργία, 14ος αιώνας.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Jean-Léon Gérôme, Η τελευταία προσευχή των χριστιανών μαρτύρων, μεταξύ 1863-1883, λάδι σε καμβά, Μουσείο Τέχνης Walters, Βαλτιμόρη, ΗΠΑ.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Οι ρωμαίοι αυτοκράτορες Διοκλητιανός και Μαξιμιανός, μικρογραφία 29 από το Χρονικόν του Κωνσταντίνου Μανασσή, 14ος αιώνας.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Προτομή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, περ. 300 μ.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Μιλάνου, Ιταλία.
  Πηγή: Wikimedia Commons    

  Η μορφή του Ιουστινιανού, λεπτομέρεια ψηφιδωτού από τον ναό του Αγίου Βιταλίου στη Ραβέννα.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης σε σχέδιο του 1877, εικόνα από το βιβλίο του Α. Γ. Πασπάτη Βυζαντιναί μελέται, τοπογραφικαί και ιστορικαί, Κωνσταντινούπολη 1877.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  Η ανέγερση της Αγίας Σοφίας κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, μικρογραφία 38 από το Χρονικόν του Κωνσταντίνου Μανασσή, 14ος αιώνας.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Ο Ιουστινιανός προσφέρει την Αγία Σοφία στη Θεοτόκο, λεπτομέρεια ψηφιδωτού στην είσοδο του ναού της Αγίας Σοφίας, Κωνσταντινούπολη.
  Πηγή: flickr.com   

  Η αυτοκράτειρα Ειρήνη η Αθηναία, λεπτομέρεια από βυζαντινό ψηφιδωτό.
  Πηγή: Μηχανή του Χρόνου  

  Χρυσός σόλιδος (νόμισμα) με τη μορφή της Ειρήνης της Αθηναίας.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Η αυτοκράτειρα Ειρήνη η Αθηναία και ο αυτοκράτορας Καρλομάγνος ή Κάρολος ο Μέγας, μικρογραφία από γερμανική παλαίτυπη μετάφραση του βιβλίου του Βοκάκιου De mulieribus claris, περ. 1474.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Νόμισμα (ιστάμενον) που απεικονίζει τον Ιωάννη Τσιμισκή να στέφεται αυτοκράτορας από την Παρθένο Μαρία (δεξιά).
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Η στέψη του Ιωάννη Τσιμισκή, μικρογραφία από το Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη, κώδικας Vitr. 26-2, fol. 159r, Εθνική Βιβλιοθήκη, Μαδρίτη, Ισπανία.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  Αλέξιος Α΄ Κομνηνός, λεπτομέρεια από το χειρόγραφο Vat. gr. 666, folio 2 recto, του 12ου αιώνα, Βιβλιοθήκη Βατικανού, Ρώμη.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Ιωάννης Β΄ Κομηνηνός, λεπτομέρεια από μωσαϊκό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Μανουήλ Α΄ Κομνηνός, λεπτομέρεια μικρογραφίας βυζαντινού χειρογράφου του 12ου αι., Βιβλιοθήκη Βατικανού, Ρώμη.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Η βυζαντινή αυτοκρατορία στο τέλος της βασιλείας του Μανουήλ Α΄ Κομνηνού (περ. 1180).
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Πορτρέτο του σουλτάνου Σουλεϊμάν Α΄ του Μεγαλοπρεπούς, που αποδίδεται στον Tiziano, περ. 1530.
  Πηγή: Wikimedia Commons    

  Ο στρατός των οθωμανών Γενίτσαρων του Σουλεϊμάν αντιμετωπίζει τους Ιωαννίτες ιππότες κατά την πολιορκία της Ρόδου το 1522, μικρογραφία από το Süleymanname (εικονογράφηση της ζωής και των κατορθωμάτων του σουλτάνου), 1588, Παλάτι Τοπ Καπί, Κωνσταντινούπολη.
  Πηγή: Wikimedia Commons   

  Ο σουλτάνος Σουλεϊμάν και οι στρατιώτες του κατά την πολιορκία της Ρόδου (1522),  μικρογραφία από το Süleymanname (εικονογράφηση της ζωής και των κατορθωμάτων του σουλτάνου), 1588, Παλάτι Τοπ Καπί, Κωνσταντινούπολη.
  Πηγή: Wikimedia Commons  

  Ο σουλτάνος Σουλεϊμάν και ο στρατός του κατά τη διάρκεια της μάχης εναντίον των Ούγγρων στο Μοχάτς (1526), μικρογραφία από το Süleymanname (εικονογράφηση της ζωής και των κατορθωμάτων του σουλτάνου), 1588, Παλάτι Τοπ Καπί, Κωνσταντινούπολη.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Sebastian Vrancx, Η πολιορκία του Esztergom 1543, 17ος αιώνας. Ο πίνακας απεικονίζει την πολιορκία της ουγγρικής πόλης από τα οθωμανικά στρατεύματα του Σουλεϊμάν Α΄ του μεγαλοπρεπούς το 1543.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

  Η κηδεία του σουλτάνου Σουλεϊμάν, έργο διπλής όψης στο βιβλίο Η ιστορία του σουλτάνου Σουλεϊμάν, το οποίο γράφτηκε από τον αυλικό ιστορικό Luqman κατ’ εντολή του εγγονού τού Σουλεϊμάν, Μουράτ Γ΄, 1579, Βιβλιοθήκη Chester Beatty, Δουβλίνο, Ιρλανδία.
  Πηγή: Wikimedia Commons 

 • Δε βρέθηκαν βίντεο
 • Δε βρέθηκε ακουστικό περιεχόμενο

 

Κατάλογος Πολυμέσων


Αισώπου Μύθοι
Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης
Απόκοπος
Αφήγησις παράξενος του ταπεινού Σαχλίκη
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ
Βασιλεύς ο Ροδολίνος
Βίοι αγίων
Διγενής Ακρίτης
Διήγησις Βελισαρίου
Διήγησις εξαίρετος ερωτική και ξένη Φλωρίου του πανευτυχούς και κόρης Πλάτζια Φλώρης
Διήγησις Ιεροθέου Αββατίου
Διήγησις και οπτασία ωφέλιμος ορθοδόξου τινός Δημητρίου
Διήγησις του Αχιλλέως
Διήγησις του Πωρικολόγου
Διήγησις του Ρεμπελιού των Ποπολάρων
Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται Κρόνικα, τουτέστιν Χρονικόν
Ερωτικόν ενύπνιον
Ερωτόκριτος
Ερωτοπαίγνια
Ερωφίλη
Η Βοσκοπούλα
Η Θυσία του Αβραάμ
Η Καινή Διαθήκη
Η Κοσμογέννησις
Η Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου
Θησαυρός
Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
Θρήνος της Θεοτόκου
Θρήνος της Κρήτης
Θρήνος της Κωνσταντινούπολης
Ιστορία και όνειρο
Ιστορία του Ταγιαπιέρα
Κατζούρμπος
Κλίνη Σολομώντος
Λεηλασία της Παροικιάς της Πάρου
Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν
Μεγάλον θανατικόν από πανόκλα
Ο Βίος του Αισώπου
Ο Έπαινος των γυναικών
Ο Κρητικός Πόλεμος
Ο Οψαρολόγος
Ο Χρονογράφος
Παιδιόφραστος διήγησις των ζώων των τετραπόδων
Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη
Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου
Πανώρια
Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον και προς Θεόν επιστροφή
Περί ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων και άλλων ονομαστών ανθρώπων, οπού εβγήκασιν από το νησί της Κύπρου
Πόλεμος της Τρωάδος
Πτωχοπρόδρομος
Ριμάδα κόρης και νιου
Ρίμες αγάπης (Κυπριακά ερωτικά)
Σπανέας
Σπανός
Στάθης
Στίχοι γραμματικού Μιχαήλ του Γλυκά ούς έγραψε καθ΄ ον κατεσχέθη καιρόν εκ προσαγγελίας χαιρεκάκου τινός
Συναξάριον του τιμημένου γαδάρου
Το κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην ερωτικόν διήγημα
Το Χρονικόν του Μορέως
Φορτουνάτος
Φυσιολόγος
Χρονικό του Γαλαξειδιού
Χρονικό του μοναστηριού του Αγίου Θεοδώρου Κυθήρων
Χρονικό των Σερρών
Χρονικόν