Συγγραφέας :Διεθνές Συνέδριο Διονυσίου Σολωμού, 1798-1857 : διακόσια χρόνια από τη γέννησή του και εκατόν πενήντα από τον θάνατό του (1998 : Αθήνα, Ελλάδα)

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα