Τα βέλη της σάτιρας. Χαρακτηριστικά, είδη και τεχνικές της σάτιρας σε παλαιότερα κείμενα.

  • Τελευταία Ενημέρωση: 20.07.17
  • Μέγεθος Αρχείου: 553.87 KB
  • Προτεινόμενες Τάξεις: Γ΄ γυμνασίου, Α΄ λυκείου
  • Συγγραφέας: Ανδρέας Γαλανός
  • Κατέβηκε φορές: 693
4.5/5 κατάταξη (11 ψήφοι)

Σύντομη περιγραφή

Στο εισαγωγικό τμήμα του σεναρίου, οι μαθητές αναγνωρίζουν το αστείο και την κριτική στάση ως συστατικά στοιχεία της σάτιρας μέσα από παραδείγματα που τους δίνονται. Στη συνέχεια, χωρισμένοι σε ομάδες, μελετούν ποιητικά κείμενα του 19ου αιώνα και της δημώδους γραμματείας, διερευνώντας τους σατιριζόμενους στόχους και τις τεχνικές που αξιοποιούνται. Συγκεκριμένα, επικεντρώνονται σε τρεις κατηγορίες σάτιρας: α) συγκεκριμένων προσώπων, β) ανθρώπινων τύπων και κοινωνικών ομάδων, γ) θεσμών και κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων. Μετά από τη μελέτη κάθε κατηγορίας, αναλαμβάνουν να εντοπίσουν ανάλογα σύγχρονα παραδείγματα. Στο τελευταίο στάδιο της διδακτικής πορείας παρουσιάζουν το υλικό που συνέλεξαν και η συζήτηση που ακολουθεί αναδεικνύει, μέσα από τις ομοιότητες και τις διαφορές του τότε με το τώρα, τόσο τη διαχρονική παρουσία της σάτιρας και των μέσων που μετέρχεται όσο και τη στενή της σύνδεση με τα ιστορικά συμφραζόμενα και τη δεσπόζουσα ηθική κάθε εποχής.