Ομάδα εργασίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
(Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Πράξη 61 «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των Σχολικών Βιβλίων και Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Γλωσσικά Μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή Πρόσθετου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας»
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Ν. Καζάζης

Π4.3.7 Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Ψηφιοποίηση Αρχείου Γεωργακά
Υπεύθυνοι Παραδοτέου: Β. Βασιλειάδης, Εύη Μητρούση

Υπο-παραδοτέο: Δημώδης Γραμματεία. Από τον Διγενή Ακρίτη έως την πτώση της Κρήτης.
Για την ανάγνωση, τη διδασκαλία, την έρευνα και μελέτη της γλώσσας και των κειμένων της Δημώδους Γραμματείας της περιόδου μέχρι το τέλος του 17ου αιώνα (1670).
Υπεύθυνος Υπο-παραδοτέου: Β. Βασιλειάδης

 

Συντελεστές

Σχεδιασμός, γενική επιμέλεια, προδιαγραφές: Β. Βασιλειάδης

Συντονισμός εργασιών: Β. Βασιλειάδης (σε συνεργασία με τον Δ. Κιτσούλη)

Γραμματειακή υποστήριξη: Ζ. Μαυρίδου

Επιλογή κειμένων της δημώδους γραμματείας: Β. Βασιλειάδης, Κ. Τικτοπούλου, Στ. Χελιδώνη

Σύνταξη γενικής εισαγωγής: Τ. Μαρκομιχελάκη

Σύνταξη οδηγών: Β. Βασιλειάδης, Στ. Χελιδώνη

Συγκρότηση χαρτών και χρονογραμμής: Δ. Κιτσούλης

Γλωσσική επιμέλεια περιβάλλοντος και περιεχομένων, ενοποίηση μορφοποίησης: Δ. Κιτσούλης

Επιστημονική επιμέλεια περιεχομένων: Τ. Μαρκομιχελάκη (με τη συνεργασία Δ. Κιτσούλη, Στ. Χελιδώνη)

Επιλογή αποσπασμάτων έργων της δημώδους γραμματείας, σύνταξη εισαγωγών στα έργα και εισαγωγικών σημειωμάτων αποσπασμάτων, γλωσσικός, πραγματολογικός, ερμηνευτικός σχολιασμός, επιλογή στοιχείων του υπομνήματος, επιλογή και τεκμηρίωση πολυμεσικού υλικού, σύνταξη βιβλιογραφίας και δικτυογραφίας: An. Belcheva, Ολ. Βρακοπούλου, Ζ. Γεωργιάδου, Δ. Κιτσούλης, Τρ. Μάνος, Άν. Μανούκα, Τ. Μαρκομιχελάκη, Εύα Νικολαΐδου, Μ. Παπαγεωργίου, Κ. Τικτοπούλου, Ολ. Τσαρουχά, Στ. Χελιδώνη

Μεταφορά κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή: Αγγ. Εμμανουηλίδου, Β. Κανάρη, Δ. Κιτσούλης, Άν. Μανούκα, Κ. Πλασταρά

Επιμέλεια κειμένων: Κ. Τικτοπούλου

Πολυτονισμός κειμένων: Κ. Αθανασιάδου

Σύνταξη προτάσεων διδακτικής αξιοποίησης: Α. Γαλανός, Ν. Κούκης, Π. Παντζαρέλας, Β. Σαρμπάνη, Ό. Τσαντσάνογλου

Διαχείριση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος: Β. Βασιλειάδης, Δ. Κιτσούλης

Οργάνωση περιβάλλοντος, τεχνική υλοποίηση: Κ. Θεοδωρίδης