λέζα2, η, ουσ. [συγκοπή του ουσ. λεζάντα], βλ. λ. λεζάντα·
- κάνω λέζα, βλ. συνηθέστ. κάνω λεζάντα, λ. λεζάντα·