θυρωρός, ο, ουσ. [<αρχ. θυρωρός], ο θυρωρός·
- δεν τον ξέρει ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας του, είναι εντελώς άγνωστος στον κοινωνικό ή επαγγελματικό χώρο όπου ζει και εργάζεται: «περνιέται για μεγάλος και τρανός, αλλά δεν τον ξέρει ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας του». Η πατρότητα της έκφρασης αποδίδεται στον πολιτικό Γ. Κατσιφάρα με την έννοια πως, αν δεν υπήρχε ο Αντρέας Παπανδρέου να δημιουργήσει το κόμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., πολλοί από αυτούς που εντάχτηκαν και προβλήθηκαν από το κόμμα, θα ήταν τελείως άγνωστοι.