βίντεο, το, άκλ. ουσ. [<λατιν. video (=βλέπω)], το βίντεο·
- διώξε το βίντεο, (στη γλώσσα της τηλεόρασης) βλ. φρ. να φύγει το βίντεο·
- δώσε το βίντεο, (στη γλώσσα της τηλεόρασης) βλ. φρ. να φύγει το βίντεο·
- να φύγει το βίντεο, (στη γλώσσα της τηλεόρασης) βάλε τη βιντεοταινία να παίζει, να προβληθεί η βιντεοταινία: «αμέσως μετά από τη ζωντανή μετάδοση του λόγου του πρωθυπουργού, να φύγει το βίντεο με τα έργα της κυβέρνησης»·
- κινέζικο βίντεο, (στη γλώσσα των ναρκωτικών) το χασίσι: «κάθε φορά που πετυχαίνει κινέζικο βίντεο, είναι όλο χαρά»·
- τραβώ βίντεο ή τραβώ σε βίντεο, βιντεοσκοπώ: «τράβηξα βίντεο όλες τις ενδιαφέρουσες στιγμές της εκδρομής μας || τράβηξαν σε βίντεο όλο το μυστήριο του γάμου μου».