τρικολό, άκλ. επίθ. [συγκοπή του τρικολόρε], βλ. λ. τρικολόρε.