τόκα, η, ουσ. [<τουρκ. toka], αγκράφα ζώνης: «η ζώνη του έκλεινε με μια τόκα μπροστά στην κοιλιά του».