ρουφ κ. ρουφ ρουφ κ. άλφα δύο (Α2) ρουφ, ο,  άκλ. ουσ. [συγκοπή της λ. ρουφιάνος], βλ. λ. ρούφος1.