• Αρχική
 • ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
 • Αριθμοί

Αριθμοί

Από το 1 έως το 10

Μισούρου = Μετρώ (misuru = metro)

Ούνου (unu = ena) ένα -1-
Ντάου (dau = δiο) δύο -2-
Τρέι (trei = tria) τρία -3-
Πάτρου (patru = tessera) τέσσερα -4-
Τσίντσι (tsintsi = pende) πέντε -5-
Σσιάσι (ssiasi = exi) έξι -6-
Σσιάπτι (ssiapti = epta) επτά -7-
Όπτου (optu = okto) οκτώ -8-
Νάου (nau = ennea) εννέα -9-
Τζάτσι (tzatsi = δeka) δέκα -10-

ΠΛΗΡΟΦ.
ούνα = μία, una = mia
ντόι = δυο -για αρσενικά- doi = δiο
νούλα = μηδέν nula = miδen

Σσι ιάρα μισούρου = και πάλι μετρώ, ξαναμετρώ


ούνου όου = ένα αυγό
ούνα μλλιάρι = μία γυναίκα
ντάου πρέκλλι = δύο ζευγάρια
ντόι παπίννι = δυο παππούδες
ντόλλι παρίντσι = οι δυο γονείς
τρέι στίζννι = τρεις τοίχοι
πάτρου ννιέλλι = τέσσερα αρνιά

τσίντσι σιόπατι = πέντε βρύσες 
σσιάσι λόκουρρι = έξι τοποθεσίες (μέρη)
σσιάπτι μπουνέλι = επτά πιρούνια
όπτου γκόρτσι = οκτώ αχλάδια
νάου λίρι = εννέα λίρες
τζάτσι κάσι = δέκα σπίτια 


ΦΡΑΣΕΙΣ

 1. άμου ούνου φράτι (έχω έναν αδελφό)
  άμουούνα φεάτα(έχω μία κοπέλα)

 2. άι ντόι φτσσιόρρι (έχεις δύο παιδιά -αγόρια-)
  άι ντάου σουραέρρι (έχεις δύο αδερφές)

 3. άρι τρέι φράτσι(έχει τρείς αδελφούς)
  άρι τρέι κουσουρίννι (έχει τρία ξαδέρφια)

 4. χίμουπάτρου ίνσσι ακάσα (είμαστε 4 άτομα στο σπίτι)
  χίτσιπάτρου σότσι (είστε τέσσερις φίλοι)

 5. βόι τσίντσι χιλιέρκι (θέλω πέντε χιλιάρικα)
  βρέι τσίντσι  κατουστέρκι (θέλεις πέντε εκατοστάρικα)

 6. νίκα σσιάσι μέσσι τού ασκέρι (ακόμα έξι μήνες στο στρατό)
  σσιάσι άννι λού αστέπτου (έξι χρόνια τον περιμένω)

 7. σσιάπτι τζίλι άρι σταμίνα (επτά  μέρες έχει η εβδομάδα)
  σσιάπτι σκαέρρι μι αλινάι (επτά σκαλοπάτια ανέβηκα)

 8. όπτου πόννι τιλλιάρι (οκτώ δέντρα έκοψαν)
  όπτου κάλλι αβέμου (οκτώ άλογα έχουμε)

 9. νάου κόρουρρι τζιουκάρι (εννέα χορούς χόρεψαν)
  νάου μέσσι τού μπουρίκου (εννέα μήνες στην κοιλιά)

 10. τζάτσι λλιέπουρρι ακατσάρι (δέκα λαγούς έπιασαν)
  τζάτσι λουάι λα γραψίρι (δέκα πήρα στο γράψιμο)

Από το 11 έως το 20

Μισούρου = Μετρώ (misuru = metro)

Ούνασπρ ένδεκα -11-
Ντάουσπρ δώδεκα -12-
Τρέισπρ δεκατρία -13-
Πάσπρ δεκατέσσερα -14-
Τσίσπρ δεκαπέντε -15-
Σσιάσπρ δεκαέξι -16-
Σσιάπτισπρ δεκαεπτά -17-
Όπτουσπρ δεκαοκτώ -18-
Νάουσπρ δεκαεννέα -19-
Γίνγκιτσι είκοσι (γingitsi = ikosi) -20-

(προστίθεται η κατάληξη -σπρ μετά τους μονοψήφιους αριθμούς) ΠΛΗΡΟΦ. Κανονικά στην αρίθμηση υπάρχει και ο αριθμός τζάτσι -tzatsi-, στο τέλος, αλλά συνήθως παραλείπεται : π.χ. Ούνασπρι τζάτσι -unaspri tzatsi- ένδεκα -11- Ντάουσπρι τζάτσι -dauspri tzatsi- δώδεκα -12- κ.λ.π.

Σσι ιάρα μισούρου (= και πάλι μετρώ, ξαναμετρώ) (ssi iara misuru = ke pali metro, xanametro)


ούνασπρ καστίνι = ένδεκα κάστανα
ντάουσπρ κέλκι = δώδεκα ποτήρια
τρέισπρ λίγκουρι = δεκατρία πουκάμισα
πάσπρ μασίνι= δεκατέσσερις μηχανές (αυτοκίνητα)
τσίσπρ γιάτσιρρι = δεκαπέντε γιατροί

σσιάσπρ νούμτσι = δεκαέξι γάμοι
σσιάπτισπρ νούτσι = δεκαεπτά καρύδια
όπτουσπρ γίτι = δεκαοκτώ κληματαριές
νάουσπρ χιάρχιτι = δεκαεννέα ροδάκινα
γίνγκιτσι χουσμέτσι = είκοσι δουλειές


ΦΡΑΣΕΙΣ:

 1. τού κουμπάιουρου άρι ούνασπρ ουάου (στη φωλιά υπάρχουν ένδεκα αυγά),
 2. αβέμου ντάουσπρ κέλκι πι τραπέζι (έχουμε δώδεκα ποτήρια -επί τραπέζης- στο τραπέζι),
 3. άζα, ιάστι τρέισπρ μέσλου (σήμερα είναι δεκατρείς ο μήνας),
 4. άζα αβέμου πάσπρ ντι μέσου (σήμερα έχουμε δεκατέσσερις του μήνα),
 5. τσίσπρ άννι λουκρέτζου τού ξινιτίι ή τού ξεάνι (δεκαπέντε χρόνια δουλεύω στην ξενιτιά),
 6. λα σσιάσπρ ντι άννι κανουσκούι αέσστσι σότσι (στα δεκαέξι χρόνια γνώρισα αυτούς τους φίλους),
 7. σσιάπτισπρ όρρι ννι σπούσι κατσέ, νού βά, ζίνι (δεκαεφτά φορές μου είπε γιατί, δεν θέλει, να ρθει),
 8. ντι όπτουσπρ ντι άννι τρικού λα σκουάλα ιού βρεά (στα δεκαοκτώ του χρόνια πέρασε στη σχολή που ήθελε.),
 9. βα σ’ αντάρρι νάουσπρ ντι κιλουμεάτρι τας ατζιούντζι (θα κάνεις δεκαεννέα χιλιόμετρα για να φθάσεις),
 10. βόι γίνγκιτσι μινούτι τας μπιτσέσκου, αστιπτάτσι (θέλω είκοσι λεπτά για να τελειώσω, περιμένετε),
  σ’ μισουραέμου σσι άλτου, τα σ’ μβεάτσι σσι αέσστσι, ιού νού σστίου (να μετρήσουμε κι άλλο, για να μάθουν κι αυτοί, που δεν γνωρίζουν),

Από το 21 έως το 30

Μισούρου = Μετρώ (misuru = metro)

Ούνασπρ γίνγκιτσ είκοσι -21-
Ντάουσπρ γίνγκιτσ είκοσι δύο -22-
Τρέισπρ γίνγκιτσ είκοσι τρία -23-
Πάσπρ γίνγκιτσ είκοσι τέσσερα -24-
Τσίσπρ γίνγκιτσ είκοσι πέντε -25-
Σσιάσπρ γίνγκιτσ είκοσι έξι -26-
Σσιάπτισπρ γίνγκιτσ είκοσι επτά -27-
Όπτουσπρ γίνγκιτσ είκοσι οκτώ -28-
Νάουσπρ γίνγκιτσ είκοσι εννέα -29-
Τρεϊτζέτσ (treitzetsi = trianda) τριάντα -30-

(προστίθεται το «γίνγκιτσι -γingitsi-» μετά τους διψήφιους
αριθμούς από το 11 έως και το 19)
(τρεϊτζέτσι = τρεις δεκάδες, γιατί: τρέι = 3 και τζάτσι = 10)

 Σσι ιάρα μισούρου (= και πάλι μετρώ, ξαναμετρώ) (ssi iara misuru = ke pali metro, xanametro)


ούνασπρ γίνγκιτσ ντιστιμέλλι = είκοσι ένα μαντήλια
ντάουσπρ γίνγκιτσ φουσταέννι = είκοσι δύο φουστάνια
τρέισπρ γίνγκιτσ καμαέσσι = είκοσι τρία πουκάμισα
πάσπρ γίνγκιτσ πανταλόνι = είκοσι τέσσερα παντελόνια
τσίσπρ γίνγκιτσ γκατζουάφι = είκοσι πέντε φανέλες
σσιάσπρ γίνγκιτσ ιάμπουλι = είκοσι έξι βελέντζες
σσιάπτισπρ γίνγκιτσ πόλλι = είκοσι επτά ποδιές
όπτουσπρ γίνγκιτσ πουρπότζι = είκοσι οκτώ κάλτσες
νάουσπρ γίνγκιτσ αρίζι = είκοσι εννέα πετσέτες
τρεϊτζέτσ (treitzetsi) παπούτσι = τριάντα παπούτσια

Από το 31 έως το 40

Μισούρου = Μετρώ (misuru = metro)

Τρεϊτζέτς ούνου τριάντα ένα -31-
Τρεϊτζέτς ντάου τριάντα δύο -32-
Τρεϊτζέτς τρέι τριάντα τρία -33-
Τρεϊτζέτς πάτρου τριάντα τέσσερα -34-
Τρεϊτζέτς τσίντσι τριάντα πέντε -35-
Tρεϊτζέτς σσιάσι τριάντα έξι -36-
Τρεϊτζέτς σσιάπτι τριάντα επτά -37-
Τρεϊτζέτς όπτου τριάντα οκτώ -38-
Τρεϊτζέτς νάου τριάντα εννέα -39-
Πατρουτζέτς (patrutzetsi = saranda)
σαράντα -40-

(δίπλα στο τρεϊτζέτζ προστίθενται οι μονοψήφιοι αριθμοί)
(πατρουτζέτσι = τέσσερις δεκάδες, γιατί: πάτρου = τέσσερα και τζάτσι = δέκα)

Σσι ιάρα μισούρου (= και πάλι μετρώ, ξαναμετρώ) (ssi iara misuru = ke pali metro metro, xanametro)


τρεϊτζέτς ούνου φιτσιουρίτσι τριάντα ένα παιδάκια
τρεϊτζέτς ντάου φιτίτσκι τριάντα δύο κοριτσάκια
τρεϊτζέτς τρέι λουμαέκκι τριάντα τρία κλαδιά
τρεϊτζέτς πάτρου κουνέτσι τριάντα τέσσερα μπουκάλια
τρεϊτζέτς τσίντσι λουγουρίι τριάντα πέντε πράγματα
τρεϊτζέτς σσιάσι κιλάτζι τριάντα έξι κιλά
τρεϊτζέτς σσιάπτι κουπίι τριάντα επτά κοπάδια
τρεϊτζέτς όπτου ουάμιννι τριάντα οκτώ άνθρωποι
τρεϊτζέτς νάου βίντρι τριάντα εννέα βίδρες
πατρουτζέτς τζιόννι σαράντα παλικάρια

Από το 41 έως το 50

Μισούρου = Μετρώ (misuru = metro)

Πατρουτζέτς ούνου  σαράντα ένα  -41-
Πατρουτζέτς ντάου σαράντα δύο -42-
Πατρουτζέτς τρέι σαράντα τρία -43-
Πατρουτζέτς πάτρου σαράντα τέσσερα -44-
Πατρουτζέτς τσίντσι σαράντα πέντε -45-
Πατρουτζέτς σσιάσι σαράντα έξι -46-
Πατρουτζέτς σσιάπτι σαράντα επτά -47-
Πατρουτζέτς όπτου  σαράντα οκτώ -48-
Πατρουτζέτς νάου σαράντα εννέα -49-
Τσιντζέτσι  πενήντα -50-

(δίπλα στο πατρουτζέτζ προστίθενται οι μονοψήφιοι αριθμοί)
(τσιντζέτσι = πέντε δεκάδες, γιατί:
τσίντσι = πέντε και τζάτσι = δέκα)

Σσι ιάρα μισούρου (= και πάλι μετρώ, ξαναμετρώ) (ssi iara misuru = ke pali metro, xanametro)


Ή πάτρου σσι ούνου = τέσσερα και ένα «41» ή
πατρουτζέτς ούνου πιπόννι σαράντα ένα πεπόνια
πατρουτζέτς ντάου χιμουνίτσι σαράντα δύο καρπούζια
πατρουτζέτς τρέι νούτσι σαράντα τρία καρύδια
πατρουτζέτς πάτρου κέτσαρι σαράντα τέσσερα πέτρες
πατρουτζέτς τσίντσι μούντσι σαράντα πέντε βουνά
πατρουτζέτς σσιάσι μπισέριτσι σαράντα έξι εκκλησίες
πατρουτζέτς σσιάπτι κίννι σαράντα επτά σκυλιά
πατρουτζέτς όπτου φανττίννι σαράντα οκτώ πηγές
πατρουτζέτς νάου πιπέρκι σαράντα εννέα πιπεριές
τσιντζέτς φτσσιόρρι πενήντα παιδιά

Από το 51 έως το 60

Μισούρου = Μετρώ (misuru = metro)

Τσιντζέτζ ούνου πενήντα ένα -51-
Τσιντζέτς ντάου πενήντα δύο -52-
Τσιντζές τρέι πενήντα τρία -53-
Τσιντζέτς πάτρου πενήντα τέσσερα -54-
Τσιντζέτς τσίντσι πενήντα πέντε -55-
Τσιντζέτς σσιάσι πενήντα έξι -56-
Τσιντζέτς σσιάπτι πενήντα επτά -57-
Τσιντέτς όπτου πενήντα οκτώ -58-
Τσιντζέτς νάου πενήντα εννέα -59-
Σσιαϊτζέτζ (ssiaitzetsi = exinda) εξήντα -60-

(δίπλα στο τσιντζέτζ προστίθενται οι μονοψήφιοι αριθμοί)
(σσιαϊτζέτσι = έξι δεκάδες, γιατί:
σσιάσι = έξι και τζάτσι = δέκα)

Σσι ιάρα μισούρου (= και πάλι μετρώ, ξαναμετρώ) (ssi iara misuru = ke pali metro, xanametro)


τσιντζέτζ ούνου νούτσι πενήντα ένα καρύδια
τσιντζέτς ντάου τσιρεάσσι πενήντα δύο κεράσια
τσιντζές τρέι μίγδαλι πενήντα τρία αμύγδαλα
τσιντζέτς πάτρου καστίνι πενήντα τέσσερα κάστανα τσιντζέτς τσίντσι γκόρτσι πενήντα πέντε αχλάδια
τσιντζέτς σσιάσι χιάρχιτι πενήντα έξι ροδάκινα
τσιντζέτς σσιάπτι γκατούνι πενήντα επτά κυδώνια
τσιντέτς όπτου τζαρτζαλίνι πενήντα οκτώ βερύκοκα
τσιντζέτς νάου μεάρι πενήντα εννέα μήλα
σσιαϊτζέτζ πουρτουκαέλλι εξήντα πορτοκάλια

Από το 61 έως το 70

Μισούρου = Μετρώ (misuru = metro)

Σσιαϊτζέτς ούνου εξήντα ένα -61-
Σσιαϊτζέτς ντάου εξήντα δύο -62-
Σσιαϊτζέτς τρέι εξήντα τρία -63-
Σσιαϊτζέτς πάτρου εξήντα τέσσερα -64-
Σσιαϊτζέτς τσίντσι εξήντα πέντε -65-
Σσιαϊτζέτς σσιάσι εξήντα έξι -66-
Σσιαϊτζέτς σσιάπτι εξήντα επτά -67-
Σσιαϊτζέτς όπτου εξήντα οκτώ -68-
Σσιαϊτζέτς νάου εξήντα εννέα -69-
<Σσιαπτιτζέτς (ssiaptitzetsi = evδominda)/td> εβδομήντα -70-

(δίπλα στο σιαϊτζέτζ προστίθενται οι μονοψήφιοι αριθμοί)
(σσιαπτιτζέτσι = επτά δεκάδες, γιατί:
σσιάπτι = επτά και τζάτσι = δέκα)

Σσι ιάρα μισούρου (= και πάλι μετρώ, ξαναμετρώ) (ssi iara misuru = ke pali metro, xanametro)


σσιαϊτζέτς ούνου μασσκόννι εξήντα ένα κουνούπια
σσιαϊτζέτς ντάου μούσστι εξήντα δύο μύγες
σσιαϊτζέτς τρέι γουμάρρι εξήντα τρία γαϊδούρια
σσιαϊτζέτς πάτρου καέπαρρι εξήντα τέσσερα γίδια
σσιαϊτζέτς τσίντσι πούριτσι εξήντα πέντε ψύλλοι
σσιαϊτζέτς σσιάσι λίντουρι εξήντα έξι χελιδόνια
σσιαϊτζέτς σσιάπτι πόρτσι εξήντα επτά γουρούνια
σσιαϊτζέτς όπτου βαέτσι εξήντα οκτώ αγελάδες
σσιαϊτζέτς νάου όι εξήντα εννέα πρόβατα
σσιαπτιτζέτς κάλλι εβδομήντα άλογα

Από το 71 έως το 80

Μισούρου = Μετρώ (misuru = metro)

Σσιαπτιτζέτσ ούνα εβδομήντα ένα -71-
Σσιαπτιτζέτς ντάου εβδομήντα δύο -72-
Σσιαπτιτζέτς τρέι εβδομήντα τρία -73-
Σσιαπτιτζέτς πάτρου εβδομήντα τέσσερα -74-
Σσιαπτιτζέτς τσίντσι εβδομήντα πέντε -75-
Σσιαπτιτζέτς σσιάσι εβδομήντα έξι -76-
Σσιαπτιτζέτς σσιάπτι εβδομήντα επτά -77-
Σσιάπτιτζέτς όπτου εβδομήντα οκτώ -78-
Σσιαπτιτζέτς νάου εβδομήντα εννέα -79-
Ουμπτζέτς (ubtzetsi = oγδonda) ογδόντα -80-

(δίπλα στο σιαπτιτζέτζ προστίθενται οι μονοψήφιοι αριθμοί.)
(ουμπτζέτσι = οκτώ δεκάδες, γιατί:
όπτου = οκτώ και τζάτσι = δέκα)

Σσι ιάρα μισούρου (και πάλι μετρώ, ξαναμετρώ)(ssi iara misuru = ke pali metro, xanametro)


σσιαπτιτζέτσ ούνα στεάλι εβδομήντα ένα αστέρια
σσιαπτιτζέτς ντάου απούτσι εβδομήντα δύο πηγάδια
σσιαπτιτζέτς τρέι απούντι εβδομήντα τρία γεφύρια
σσιαπτιτζέτς πάτρου μπαέλτσι εβδομήντα τέσσερα έλη
σσιαπτιτζέτς τσίντσι κάμππουρρι εβδομήντα πέντε κάμποι
σσιαπτιτζέτς σσιάσι παέτζι εβδομήντα έξι πεδιάδες
σσιαπτιτζέτς σσιάπτι τζένουρι εβδομήντα επτά λόφοι
σσιάπτιτζέτς όπτου μούντσι εβδομήντα οκτώ βουνά
σσιαπτιτζέτς νάου λόκουρρι εβδομήντα εννέα τόποι
ουμπτζέτς αριούρρι ογδόντα ποτάμια

Από το 81 έως το 90

Μισούρου = Μετρώ (misuru = metro)

Ουμπτζέτς ούνα ογδόντα ένα -81-
Ουμπτζέτς ντάου ογδόντα δύο -82-
Ουμπτζέτς τρέι ογδόντα τρία -83-
Ουμπτζέτς πάτρου ογδόντα τέσσερα -84-
Ουμπτζέτς τσίντσι ογδόντα πέντε -85-
Ουμπτζέτς σσιάσι ογδόντα έξι -86-
Ουμπτζέτς σσιάπτι ογδόντα επτά -87-
Ουμπτζέτς όπτου ογδόντα οκτώ -88-
Ουμπτζέτς νάου ογδόντα εννέα -89-
Ναουτζέτς (nautzetsi = eneninda) ενενήντα -90-

(δίπλα στο ουμπτζέτς προστίθενται οι μονοψήφιοι αριθμοί)
(νάουτζέτσι = εννέα δεκάδες, γιατί:
νάου = εννέα και τζάτσι = δέκα)

Σσι ιάρα μισούρου (= και πάλι μετρώ, αναμετρώ) (ssi iara misuru = ke pali metro, xanametro)


ουμπτζέτς ούνου ίννσι ογδόντα ένα άτομα
ουμπτζέτς ντόι σκίννι ογδόντα δύο αγκάθια
ουμπτζέτς τρέι μίσουρρι ογδόντα τρία καλαμπόκια
ουμπτζέτς πάτρου κίτκι ογδόντα τέσσερα λουλούδια
ουμπτζέτς τσίντσι ούσσι ογδόντα πέντε πόρτες
ουμπτζέτς σσιάσι φρίντζι ογδόντα έξι φύλλα
ουμπτζέτς σσιάπτι πόννι ογδόντα επτά δέντρα
ουμπτζέτς όπτου χίτσι ογδόντα οκτώ σύκα
ουμπτζέτς νάου ουάμιννι ογδόντα εννέα άνθρωποι
ναουτζέτς κάντουρρι ενενήντα φωτογραφίες

Από το 91 έως το 100

Μισούρου = Μετρώ (misuru = metro)

Ναουτζέτς ούνα ενενήντα ένα -91-
Ναουτζέτς ντάου ενενήντα δύο -92-
Ναουτζέτς τρέι ενενήντα τρία -93-
Ναουτζέτς πάτρου ενενήντα τέσσερα -94-
Ναουτζέτς τσίντσι ενενήντα πέντε -95-
Ναουτζέτς σσιάσι ενενήντα έξι -96-
Ναουτζέτς σσιάπτι ενενήντα επτά -97-
Ναουτζέτς όπτου ενενήντα οκτώ -98-
Ναουτζέτς νάου ενενήντα εννέα -99-
Ούνα σούτα (una suta = ekato) εκατό 100

(δίπλα στο νάουτζέτζ προστίθενται οι μονοψήφιοι αριθμοί.)
(ούνα σούτα -una suta- = μία εκατοντάδα)

Σσι ιάρα μισούρου (= και πάλι μετρώ, ξαναμετρώ) (ssi iara misuru = ke pali metro, xanametro)


ναουτζέτς ούνα κάσι ενενήντα ένα σπίτια
ναουτζέτς ντάου κάλλι ενενήντα δύο άλογα
ναουτζέτς τρέι κλόπατι ενενήντα τρία κουδούνια
νάουτζέτς πάτρου χιλιέρκι ενενήντα τέσσερα χιλιάρικα
ναουτζέτς τσίντσι κουπαέννι ενενήντα πέντε κουπάνες
ναουτζέτς σσιάσι λούκκι ενενήντα έξι λύκοι
ναουτζέτς σσιάπτι βούλπι ενενήντα επτά αλεπούδες
ναουτζέτς όπτου άγκαρρι ενενήντα οκτώ αγροί
ναουτζέτς νάου μάτσι ενενήντα εννέα γάτες
ούνα σούτα ουρέρρι εκατό ευχές

Από το 101 έως το 120

Μισούρου = Μετρώ (misuru = metro)

ούνα σούτα ούνου, -ούνα εκατόν ένα -μία -101-
ούνα σούτα ντόι εκατόν δύο -102-
ούνα σούτα τρέι εκατόν τρία -103-
ούνα σούτα πάτρου εκατόν τέσσερα -104-
ούνα σούτα τσίντσι εκατόν πέντε -105-
ούνα σούτα σσιάσι εκατόν έξι -106-
ούνα σούτα σσιάπτι εκατόν επτά -107-
ούνα σούτα όπτου εκατόν οκτώ -108-
ούνα σούτα νάου εκατόν εννέα -109-
ούνα σούτα τζάτσι (una suta tzatsi) εκατόν δέκα -110-

(δίπλα στο ούνα σούτα προστίθενται οι μονοψήφιοι αριθμοί.)
(ούνα σούτα τζάτσι = μια εκατοντάδα και μια δεκάδα.)

Οι αριθμοί από το 111 έως το 120

ούνα σούτα ούνασπρ εκατόν ένδεκα -111-
ούνα σούτα ντάουσπρ εκατόν δώδεκα -112-
ούνα σούτα τρέισπρ εκατόν δεκατρία -113-
ούνα σούτα πάσπρ εκατόν δεκατέσσερα -114-
ούνα σούτα τσίσπρ εκατόν δεκαπέντε -115-
ούνα σούτα σσιάσπρ εκατόν δεκαέξι -116-
ούνα σούτα σσιάπτισπρ εκατόν δεκαεπτά -117-
ούνα σούτα όπτουσπρ εκατόν δεκαοκτώ -118-
ούνα σούτα νάουσπρ εκατόν δεκαεννέα -119-
ούνα σούτα γίγκιτσι εκατόν είκοσι -120-

(κατ’ αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε το μέτρημα μέχρι το 1000.)

ούνα σούτα ούνασπρ γίγκιτσ εκατόν είκοσι ένα -121-
τρέι σούτι πατρουτζέτσ ούνου τριακόσια σαράντα ένα -341-
πάτρου σούτι ντάου τετρακόσια δύο -402-

Οι εκατοντάδες (απο 100-1000)

Ούνα σούτα εκατό -100-
Ντάου σούτι διακόσια -200-
Τρέι σούτι τριακόσια -300-
Πάτρου σούτι τετρακόσια -400-
Τσίντσι σούτι πεντακόσια -500-
Σσιάσι σούτι εξακόσια -600-
Σσιάπτι σούτι εφτακόσια -700-
Όπτου σούτι οχτακόσια -800-
Νάου σούτι εννιακόσια -900-
Ούνα ννίλλι χίλια -1000-

(μετά από τους μονοψήφιους αριθμούς προστίθεται το
σούτα = εκατοντάδα και σούτι = εκατοντάδες -πληθ.-)

Σσι ιάρα μισούρου (= και πάλι μετρώ, ξαναμετρώ) (ssi iara misuru = ke pali metro, xanametro)

νταουσούτι ντάουσπρ διακόσια δώδεκα -212-
νταουσούτι πατρουτζέτσ ντάου διακόσια σαράντα δύο -242-
τρεϊσούτι τζάτσι τριακόσια δέκα -310-
τρεϊσούτι ντάουσπρ γίνγκιτσ τριακόσια είκοσι δύο -322-
πατρουσούτι πάσπρ τετρακόσια δεκατέσσερα -414-
πατρουσούτι σσιάπτι τετρακόσια επτά -407-
τσιντσισούτι τσίσπργίγκιτσ πεντακόσια εικοσιπέντε -525-
τσιντσισούτι σιαπτιτζέτς όπτου πεντακόσια εβδομήντα οκτώ -578-
σσιασισούτι τρεϊτζέτσ ούνα εξακόσια τριάντα ένα -631-
σσιασισούτι τρέισπρ εξακόσια δεκατρία -613-
σσιαπτισούτι τσιντζέτσ εφτακόσια πενήντα -750-
σσιαπτισούτι σσιαπτιτζέτσ σσιάπτι εφτακ. εβδομήντα επτά -777-
οπτουσούτι ναουτζέτσ οχτακόσια ενενήντα -890-
οπτουσούτι ουμπτζέτσ όπτου οχτακόσια ογδόντα οκτώ -888-
ναουσούτι σσιαϊτζέτσ τρέι εννιακόσια εξήντα τρία -963-
ναουσούτι ναουτζέτσ νάου εννιακόσια ενενήντα εννέα -999-

Οι χιλιάδες (απο 1000-10000)

Ούνα ννίλλι (una nnilli) μία χιλιάδα -1.000-
Ντάου ννίλλι (dau nnilli) δυο χιλιάδες -2.000-
Τρέι ννίλλι (trei nnilli) τρεις χιλιάδες -3.000-
Πάτρου ννίλλι (patru nnilli) τέσσερις χιλιάδες -4.000-
Τσίντσι ννίλλι (tsintsi nnilli) πέντε χιλιάδες -5.000-
Σσιάσι ννίλλι (ssiasi nnilli) έξι χιλιάδες -6.000-
Σσιάπτι ννίλλι (ssiapti nnilli) επτά χιλιάδες -7.000-
Όπτου ννίλλι (optu nnilli) οκτώ χιλιάδες -8.000-
Νάου ννίλλι (nau nnilli) εννέα χιλιάδες -9.000-
Τζάτσι ννίλλι (tzatsi nnilli) δέκα χιλιάδες -10.000-

(μετά από τους μονοψήφιους αριθμούς προστίθεται το: ννίλλι = χίλια)

Σσι ιάρα μισούρου (= και πάλι μετρώ, ξαναμετρώ) (ssi iara misuru = ke pali metro, xanametro)

ούνα ννίλλι νταουσούτι χίλια διακόσια -1.200-
ντάου ννίλλι ούννσπρ δυο χιλιάδες ένδεκα -2.011-
τρέι ννίλλι πατρουσούτι τρεις χιλιάδες τετρακόσια –3.400-
πάτρου ννίλλι τσιντζέτσι ντάου τέσσερις χιλιάδες πενήντα δύο -4.052-
τσίντσι ννίλλι τσιντσισούτι πέντε χιλιάδες πεντακόσια -5.500-
τσίντσι ννίλλι τσιντσισούτι πέντε χιλιάδες πεντακόσια -5.500-
σσιάσι ννίλλι τρεϊσούτι σσιάπτι έξι χιλιάδες τριακόσια επτά -6.307-
σσιάπτι ννίλλι γίνγκιτς επτά χιλιάδες είκοσι -7.020-
όπτου ννίλλι νταουσούτι σσιάπτισπρ οκτώ χιλιάδες διακόσια δεκαεφτά -8.217-
νάου ννίλλι, ούνα σούτα τρεϊτζέτς όπτου εννέα χιλιάδες, εκατόν τριάντα οκτώ -9.138-

Οι χιλιάδες (απο 10000 και πάνω)

τζάτσι ννίλλι δέκα χιλιάδες -10.000-
τζάτσι ννίλλι, νταουσούτι δέκα χιλιάδες, διακόσια -10.200-
γίγκιτσι ννίλι, τρεϊσούτι είκοσι χιλιάδες, τριακόσια -20.300-
τρεϊτζέτσι ννίλλι, πατρουτζέτσι πάτρου τριάντα χιλιάδες σαραντα τέσσερα -30.044-
ούνα σούτα ννίλλι πάσπρ εκατό χιλιάδες δεκατέσσερα -100.014-
νταουσούτι ννίλλι ουμπτζέτσι διακόσιες χιλιάδες ογδόντα -200.080-
τρεϊσούτι ννίλλι οπτουσούτι πατρουτζέτσι πάτρου τριακόσιες χιλιάδες οχτακόσια σαράντα τέσσερα -300.844-
πατρουσούτι τζάτσι ννίλλι ναουσούτι τρέι τετρακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσια τρία -410.903-
τσιντσισούτι τσιντζέτσι τσίντι ννίλλι, τσιντσισούτι τσιντζέτς τσίντσι πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε -555.555-

 

ούνα ννίλλι ντι ννίλλι = μια χιλιάδα από χιλιάρικα ή
ούνου μιλιιόνου = ένα εκατομύριο = 1.000.000 (unu miliionu)
ντάου μιλιιουάνι = δυο εκατομύρια = 2.000.000 (dau miliiuani)
τσίντσι μιλιιουάνι = πέντε εκατομμύρια =5.000.000 κ.λ.π.