Συντομογραφίες

αγγλ. = αγγλικός, -ή, -ό
άγν. ετυμολ. = άγνωστης ετυμολογίας
αιτιατ. = αιτιατική
αιτιολογ. = αιτιολογικός, -ή, -ό
άκλ. = άκλιτο
αλβαν. = αλβανικός, -ή, - ό
αμερικ. = αμερικανικός, -ή, -ό
αμτβ. = αμετάβατο
αναφορ. = αναφορικός, -ή, -ό
αντίθ. = αντίθετο
αντων. = αντωνυμία
απαρέμφ. = απαρέμφατο
απρόσ. = απρόσωπο
αραβ. = αραβικός, -ή, -ό
αραβοτουρκ. = αραβοτουρκικός, -ή, -ό
αριθμ. = αριθμός
αρσ. = αρσενικό
αρχ. = αρχαίος, -ία, -ιο
αρχαϊστ. = αρχαϊστικός, -ή, -ό
βενετ. = βενετικός, -ή, -ό
βλ. = βλέπε
βλ. και φρ. = βλέπε και φράση
βλ. φρ. = βλέπε φράση
βλ. συνηθέστ. = βλέπε συνηθέστερο
βλάχ. = βλάχικος, -η, -ο
βουλγαρ. = βουλγαρικός, -ή, -ό
βραζιλ. = βραζιλιάνικος, -η, -ο
γ΄ εν. πρόσ. = τρίτο ενικό πρόσωπο
γαλλ. = γαλλικός, -ή, -ό
γεν. = γενική
γενουατ. = γενουατικός, -ή, -ό
γερμαν. = γερμανικός, -ή, -ό
δεικ. = δεικτικό
δηλ. = δηλαδή
διεθν. = διεθνής, διεθνώς
δοτ. = δοτική
εβρ. = εβραϊκός, -ή, -ό
ειρων. = ειρωνικά
ελνστ. = ελληνιστικός, -ή, -ό
ενεστ. = ενεστώτας
ενν. = εννοείται
επέκτ. = επέκταση
επίθ. = επίθετο
επίρρ. = επίρρημα
επιφών. = επιφώνημα
επιφωνημ. = επιφωνηματικός, -ή, -ό
επών. = επώνυμο
εφημερ. = εφημερίδα
εύχρ. = εύχρηστος, -η, -ο
θηλ. = θηλυκό
ιαπων. = ιαπωνικός, -ή, -ό
ιδ. = ιδίως
ιδ. εύχρ. = ιδίως εύχρηστο
ινδ. = ινδικός, -ή, -ό
ιραν. = ιρανικός, -ή, -ό
ισπαν. = ισπανικός, -ή, -ό
ιταλ. = ιταλικός, -ή, -ό
κ. = και
κ.ά. = και άλλα
κελτ. = κελτικός, -ή, -ό
κ.λπ. = και λοιπά
κουτσοβλάχ. = κουτσοβλάχικος, -η, -ο
κυρ. = κυρίως
κυρ. εύχρ. = κυρίως εύχρηστο
κύρ. ό. = κύριο όνομα
λ. = λέξη, λήμμα
λατιν. = λατινικός, -ή, -ό
μαλαισ. = μαλαισιανός, -ή, -ό
μεγεθ. = μεγεθυντικό
μέλλ. = μέλλοντας
μέσ. = μέσος, -η, -ο
μόρ. = μόριο
μσν. = μεσαιωνικός, -ή, -ό
μτβ. = μεταβατικό
μτγν. = μεταγενέστερος, -η, -ο
μτχ. = μετοχή
μτφ. = μεταφορικός, μεταφορικά
νεότ. = νεότερος, -η, -ο
όν. = όνομα
ουγγρ. = ουγγρικός, -ή, -ό
ουδ. = ουδέτερο
ουσ. = ουσιαστικό
παρακ. και παρακείμ. = παρακείμενος
παρατατ. = παρατατικός
περσ. = περσικός, -ή, -ό
πιθ. = πιθανόν
πληθ. και πλ. = πληθυντικός
πορτογαλ. = πορτογαλικός, -ή, -ό
πρβλ. = παράβαλε
πρόθ. = πρόθεση
πρόσ. = πρόσωπο
προστακτ. = προστακτικός, -ή, -ό
π.χ. = παραδείγματος χάριν
ρ. = ρήμα
ρουμαν. = ρουμανικός, -ή, -ό
ρωσ. = ρωσικός, -ή, -ό
σερβ. = σερβικός, -ή, -ό
σκωπτ. = σκωπτικά
σλαβ. = σλαβικός, -ή, -ό
στερητ. = στερητικό
συνήθ. = συνήθως
συνηθέστ. = συνηθέστερος, -η, -ο
σύνδ. = σύνδεσμος
συνών. = συνώνυμος, συνώνυμα
τακτ. = τακτικός, -ή, -ό
τοπ. = τοπικός, -ή, -ό
τουρ. = τουρκικός, -ή, -ό
τουρκοπερσ. = τουρκοπερσικός, -ή, -ό
τσεχ. = τσεχικός, -ή, -ό
τσιγγ. = τσιγγάνικος, -η, -ο
υβριστ. = υβριστικά
υπερθετ. = υπερθετικός
υποκορ. = υποκοριστικός, -ή, -ό
υποτιμητ. = υποτιμητικά
υποχωρητ. = υποχωρητικός, -ή, -ό
φρ. = φράση
χρον. = χρονικός