Περισσότερες επιλογές αναζήτησης
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
άντα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ PDF

άντα, τα, άκλ. ουσ. [κατάλ. -άντα, των αριθμητ. τριάντα, σαράντα], η ηλικία ανάμεσα στα τριάντα και στα σαράντα εννέα: « η ηλικία των άντα είναι η πιο δημιουργική ηλικία του ανθρώπου».