Περισσότερες επιλογές αναζήτησης
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
ουδέ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ PDF

ουδέ, σύνδ. συμπλεκτ. [<αρχ. οὐδέ], ούτε, μηδέ: «δεν υπάρχει ουδέ ευρώ».