Περισσότερες επιλογές αναζήτησης
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
ερώτηση

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ PDF

ερώτηση, η, ουσ. [<αρχ. ἐρώτησις], η ερώτηση·
- αν επιτρέπεται η ερώτηση, η ζήτηση πληροφορίας με ευγενικό ή και διστακτικό τρόπο: «αν επιτρέπεται η ερώτηση, πώς μπορώ να πάω στο αεροδρόμιο;»·
- ερώτηση κρίσεως, ερώτηση που κάνουμε σε κάποιον για να ελέγξουμε την κριτική ικανότητά του: «τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση κρίσεως για να δούμε αν δουλεύει καλά το μυαλό σου».