Περισσότερες επιλογές αναζήτησης
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
επάνω

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ PDF

επάνω, επίρρ. [<αρχ. ἐπάνω], βλ. λ. απάνω και πάνω·